dLogo Bas1 Bas3 SpalentorČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK

TSCHECHOSLOWAKISCHER VEREIN

O nás

Stanovy Statuten

Akce

Valná hromada

Česká škola v Basileji

Užitečné odkazy

Kontakt

Několik slov o založení českoslovanského kroužku v Bazileji

Myšlenka, založiti zde, v Bazileji, nějaký spolek slovanský vzala počátek svůj v malém, úzkém kroužku, jehož příslušníky byli: ct. rodina Kenovských, p. Chytrý, p. Míča, p. Skřivan a p. Pikeš, již v září roku 1889, avšak teprv v listopadu došla svého uskutečnění.

Po obyčejné sobotní schůzce výše uvedených pánů u Parsifala dne 16. listopadu 1889 rozesláno bylo následující provolání na 26 známých Čechů a na 3 pány Poláky zde.

Bratří Čechoslované!

Uvědomění národní a idea národního spolčování pronikla již i do nejchudších chátek drahé vlasti naší. Vše spojuje se dnes v jednoty a kroužky, kroužky pak v mohutné celky, čímž stávají se i jednotlivci mohutnými činiteli v žití společenském.

To vše uváživ úzký kroužek Čechů v Bazileji meškajících, ustanovil se na tom, že pokusí se o založení "Slovanského kroužku" zde, jenž stal by se jednak střediskem naším, jednak byl by nám druhou naší otčinou, v jejímž středu, tisíc kilometrů vzdáleni jsouce domovů svých, mohli bychom se po krásném zvyku slovanském vzájemně se pobaviti. K účelu tomu nutno, aby my Čechoslované sešli jsme se se určitě v neděli dne 24. listopadu v hořejší místnosti (I. patro) v Actienbrauerei ve Freie Strasse č. 52.

Přijďte všickni...

Nazdar a nashledanou!

(První zápis týkající se Českoslovanského spolku v Bazileji)

© Jaz, 2019