Akce spolku Domov a SVU

•      Stammtisch krajanů v květnu se bude konat 22. 05. 2019 ve 14 hod. na G80.


•      Griláda krajanů je naplánována na sobotu 24. srpna 2019 v Rodersdorfu, aby se tak dala možnost k setkání se členům i nečlenům spolku, krajanům i mimo pracovní dobu v týdnu. Podrobnosti budou ještě oznámeny na webu Domova.


•      Návštěva a prohlídka Augusta Raurica v budoucnosti - podrobnosti a datum bude ještě oznámeno


Vzhledem k tomu, že první dvě naplánované akce jsou krátkodobé, je nutné aby byly uvedeny aspoň předběžně informativně už teď v Bulletinu 1/2019. Podrobnosti budou po vypracování programů uvedeny na webu spolku Domov pod:   domov.ch/akce.html


Dotazy na tel. 061-821 13 36 nebo e-mail:  josef@jorda.ch


                                                                                                                Josef Jorda, 21. 3. 2019


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loutkové představení - Zlatá husa


Česká školička Tulipán v Basileji a spolek DOMOV Vás srdečně zvou na loutkové představení


Divadla Buchty a loutky: Zlatá husa  (Pohádka pro děti od čtyř let)


Kdy:   26. května 2019 v 15:00

Kde:   hotel Alfa Birsfelden/BL


Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně, to proto, že se mu princezna líbí a chce ji rozesmát. A vlastně by si ji klidně i vzal za ženu. Jenže pan král je proti, a tak musí přijít na pomoc i jedna hodná obryně. Prostě chamtivost se nevyplácí, smutek je špatný rádce a i ten poslední a vysmívaný se nakonec může stát králem.


Ale dál... dál už raději přijďte do divadla, ať stihnete šťastný konec.


Cena festivalu MATEŘINKA LIBEREC 2011 (scénář inscenace). Zvláštní cena poroty v kategorii 5-7 let.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promítání filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina


V pátek 14. června 2019 v 19:30 hodin pořádá spolek Domov v Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, 4003 Basel, v posluchárně 118 promítání filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina (ČR/GB /Francie/Itálie/Rusko, 1994, komedie, 106 min., režie: Jiří Menzel; scénář: Zdeněk Svěrák). Nechte se překvapit kouzlem tohoto - podle našeho názoru bohužel málo hraného - filmu Jiřího Menzela, který pravděpodobně málokdo z nás doposud viděl.


Obsah filmu:

Malá ruská vesnička Rudá je jednoho červnového dne roku 1941 vyrušena ze svého klidu nouzovým přistáním vojenského letadla. Porouchaný stroj zůstává ve vesnici odstaven a je k němu přidělena hlídka - vojín Ivan Čonkin, prosťáček sloužící u kuchyně, kde jezdí s koňmi. Dny plynou a vypadá to, že na Čonkina a letadlo nahoře zapomněli. Čonkinovi to moc nevadí, velice se sblížil s místní pošťačkou Ňurou a vesnice ho vlastně vzala za svého. Jen předseda kolchozu Golubjev je z jeho přítomnosti nervózní - domnívá se, že Čonkin byl do Rudé vyslán na pozorování, že má zjistit, jaké jsou skutečné poměry v jeho kolchoze. A  pak vypukne válka... Komedie, natočená podle románu Vladimíra Vojnoviče, byla realizována v široké mezinárodní koprodukci. Točilo se v bývalém vojenském prostoru Milovice s ruskými herci, kteří byli posléze nadabováni českými kolegy. Kromě toho hrají ve filmu i někteří naši známí herci, např. Marián Labuda a Ilja Racek.


Jiří Menzel (nar. 23. 2. 1938 v Praze) absolvoval v roce 1962 na pražské FAMU obor filmová režie. Třebaže je doma i ve světě znám především svými filmy, je i vynikajícím a osobitým divadelním hercem a režisérem. Mimo jiné byl tvůrcem mimořádně zdařilé inscenace Machiavelliho komedie Mandragora v pražském divadle Činoherní klub, jež se hrála nepřetržitě 11 let (1965-76) a v níž zazářili mj. J. Hrzán, J. Somr i František Husák a další. Pro hravý, klaunskou atmosférou prosycený režisérský rukopis jsou Menzelovy práce pro české divadlo vždy přínosem.

    Značný ohlas doma i v zahraničí však vzbudila především Menzelova filmová tvorba pro svou schopnost vyprávět o prostých lidech, z nichž někteří podléhají v nerovném zápase s násilím, byrokracií, totalitní zvůlí, a druzí zase svou osobitostí, někdy až bizarní originalitou obohacují život kolem sebe. Hrdiny svých filmů našel především v díle spisovatele B. Hrabala, autora řady tragikomických příběhů všedního dne. Za filmový přepis Hrabalovy novely Ostře sledované vlaky získal v roce 1967 filmového Oscara.

    Na začátku normalizace dokončil Menzel svůj druhý film podle Hrabalových povídek Skřivánci na niti, který však pro svou kritiku komunistické zvůle skončil v trezoru a k divákům se dostal až po listopadu 1989. V obou filmech vytvořil hlavní role neopakovatelným způsobem Václav Neckář. Další Menzelovy hrabalovské filmy Postřižiny (s M. Vášáryovou, J. Schmitzerem a J. Hanzlíkem) a Slavnosti sněženek stejně jako jeho komediální filmy ze 70. a 80. let, točené často na námět Z. Svěráka (Na samotě u lesa, Báječní muži s klikou či Vesničko má středisková), patří k tomu nejlepšímu, co česká kinematografie dosud vytvořila. Neméně úzce a současně úspěšně je Menzel spojen s dílem V. Vančury, jehož poetiku dokázal přesvědčivě přenést na filmové plátno (Rozmarné léto, kde si s chutí zahrál komedianta Arnoštka, či Konec starých časů).

    I po listopadu 1989 Menzel patří mezi ve světě nejuznávanější české filmové tvůrce. Velký úspěch zaznamenal v roce 1994 na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách svým filmem Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina, za scenáristické spolupráce Z. Svěráka.

         Jiří Menzel je společně s M. Formanem, V. Chytilovou, I. Passerem a J. Němcem hlavní osobností generace filmových režisérů, která do československého filmu vstoupila ve druhé polovině 60. let a dodnes získává svou tvorbou úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí.

zpět
archív
referáty z úspěšných akcí
zpět