Akce spolku Domov a SVU

Opustil nás Georg Krinke


Dne 10. června 2019 zemřel prof. Dr. med. vet. Georg Krinke (nar. 12. 5. 1943 v Litomyšli). Vystudoval v Brně a ve Wroclavi v Polsku. Dva roky pracoval na universitě v Praze a 1968 odešel do Švýcarska. Pracoval u firmy Geigy, Ciba-Geigy, Novartis, Syngenta, Harlan a posléze soukromě jako poradce. Byl vědecky činný, uveřejnil ca. 100 vědeckých prací. Byl autorem knihy Pathologie laboratorního potkana. Po odchodu do penze pracoval soukromě celosvětově jako poradce.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Miloš Rusek


Dne 17. června 2019 zemřel dipl. Ing. Miloš Rusek (nar. 29. dubna 1929 ve Zlíně). Pan Rusek byl dlouholetým členem spolku Domov a jeho výboru, dále byl delegátem spolku Domov ve Svazu spolků Čechů a Slovákú ve Švýcarsku.


Miloš Rusek vystudoval chemii na VUT v Bratislavě, pracoval ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VUGPT) v Gottwaldově, poté ve VUGPT v Kralupech. Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde pracoval ve firmě Geigy, posléze Ciba-Geigy, mimo jiné na problémech odstraňování škodlivosti výfukových plynů spalovacích motorů. Těžištěm jeho ůspěšné činnosti byla práce na vývoji katalysátorů. Byl autorem mnoha patentů. O výsledcích své práce přednášel na četných mezinárodních konferencích po celém světě. Budeme na něj stále vzpomínat jako na dobrého člověka, přítele a věrného a angažovaného člena našeho spolku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Griláda / picknick / setkání krajanů v srpnu 2019


V souvislosti se změnou klimatu i v našem okolí,  problematikou ovzduší / CO2 a hlavně vznikem sucha v lesích platí stále ještě zákaz ohnů, grilády, pouštění raket atd. Kantony BS a BL zakázaly v zájmu ochrany obyvatel navíc vstup do některých částí lesů.


Rozhodli jsme se proto místo plánované grilády uspořádat na setkání krajanů - picknick na stejném místě ale bez ohně.  Jak již oznámeno na webu, navrhli jsme termín v neděli tak, abychom umožnili i novým krajanům, kteří jsou během týdne zaměstnáni jinými povinnostmi, zůčastnit se setkání třeba i s dětmi.


Setkání krajanů a picknick se bude konat v neděli 25. srpna 2019. Sraz je v 11:00 hodin u kostela v Rodersdorfu/kanton SO. Sejdeme se v Rodersdorfu/SO u kostela (akademická čtvrthodinka čekání) a pak je společný odjezd/odchod na místo grilády. Doprava na sraz krajanů je možná autem a nebo i tramvají č. 10 až na konečnou stanici tramvaje v Rodersdorfu. Navrhované  BVB spojení do Rodersdorfu je z Basel-Aeschenplatz (10:07 h, Rodersdorf 10:48 h). Vzdálenost mezi  konečnou stanicí tramvaje č. 10 a místem srazu u kostela je ca. 200 m.


Účastníci picknicku si občerstvení zajistí sami podle jejich chuti a potřeby a nebo po vzájemné dohodě mezi přihlášenými. Nápoje minerální vodu, pivo a víno obstarají organisátoři setkání. Podobně jako v r. 2017 se opět naše milé krajanky nabídly připravit různé saláty a výrobky české domácí kuchyně, což je srdečně vítáno. Těšíme se, že se setkání krajanů zúčastní i noví krajané, jejich příspěvky nebo připomínky budou srdečně vítany.


Zájemce  o setkání krajanů v Rodersdorfu prosíme o přihlášku na mail josef@jorda.ch nebo telefonem na č. 061 82113 36.


Těšíme se na setkání a zdravíme účastníky českým  Nazdar!


                                                                                                                Josef Jorda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Osudové osmičky pohledem české šlechty: Schwarzenbergové ve 20. století


V pátek 13. září 2019 v 19:30 uspořádá spolek Domov v Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, 4051 Basel, posluchárna 115, přednášku Mgr. Zdeňka Hazdry, Ph.D. z Prahy na téma Osudové osmičky pohledem české šlechty: Schwarzenbergové ve 20. století.


Obsah přednášky:

Převratné změny 20. století výrazným způsobem ovlivnily i prostředí české zemské šlechty. Rozpad rakousko-uherské monarchie a vznik Československé republiky, stejně tak nástup autoritářských a totalitárních ideologií nastolily naprosto odlišné politické a společenské podmínky, které byly pro šlechtu nejen cizí, ale současně přinesly konec její existence jako sociální vrstvy. Hlavní pozornost bude věnována známému a vlivnému rodu Schwarzenbergů. Jak se tyto přelomové události otiskly v životních příbězích jeho členů a jaké postoje tváří v tvář těmto dějinným momentům zastávali?


Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. (*1983) vystudoval historii se specializací na moderní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval stáže a semináře v Německu a Rakousku. Získal mj. Cenu Učené společnosti České republiky pro rok 2002 za práci v oblasti historie (kategorie studentů). V letech 2008-2010 byl zaměstnán v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde vytvořil a vedl oddělení zabývající se dějinami české společnosti v letech nacistické okupace. Po několik měsíců tuto instituci také dočasně řídil. V letech 2010-2014 působil jako vědecký pracovník na Katedře středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se zvláště na problematiku šlechty v období mezi světovými válkami a v časech totalitních režimů; dále pak na tematiku protinacistického odboje a komunistické perzekuce v 50. letech 20. století. Je autorem monografie Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Mezi demokracií a totalitními režimy (Nakladatelství Lidové noviny 2015) a řady dalších studií. Věnuje se i popularizaci historie. Spolupracuje s Českým rozhlasem (např. cyklus Osudové ženy) a Českou televizí (např. cyklus Neznámí hrdinové). Je též autorem či spoluautorem scénářů k hudebně-literárním pořadům a televizním dokumentům. Od května 2014 zastává funkci ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prohlídka Monitorovací stanice pro kontrolu vody v Rýnu


Ve středu 25. září 2019 v 18:00 uspořádá spolek Domov z iniciativy nového člena výboru Jana Mazáčka prohlídku Monitorovací stanice Rýna (Rheinüberwachungsstation RÜS), Hafenstrasse 56, D-79576 Weil am Rhein.

Po velké chemické havárii ve Schweizerhalle 1. listopadu 1986 se země Bádensko-Württembersko a Švýcarsko dohodly, že pro zajištění účinné ochrany Rýna je nezbytná spolupráce, přesahující hranice. Výsledkem bylo vybudování Monitorovací stanice Rýna (RÜS) ve Weil am Rhein, první binacionální stanice na světě. Laboratoř stanice kontroluje, zda se v rýnské vodě nenachází jedna ze 670 možných škodlivin, z toho je 420 monitorováno denně. V případě nehody nebo výskytu množství škodliviny, které překračuje stanovené normy,  jsou varovány všechny státy, jimiž Rýn protéká.

Využijte jedinečnou příležitost navštívit tuto stanici, která zaručuje, že ze Švýcarska do Německa „neproklouzne nepozorovaně ani ondatra”. Prohlídka bude trvat zhruba jednu hodinu.


Plánek pro příjezd na kole nebo autem (auto se doporučuje hlavně starším členům). Monitorovací stanice je označena červenou šipkou a trasa je vyznačena od kruhového objezdu, kde se nachází známá firma Auto-Teile-Unger (A.T.U.):


Planek 1

Plánek pro příjezd tramvají č. 8 od nádraží SBB, směr Weil am Rhein, do stanice Dreiländerbrücke (zelená šipka), potom ca. 1.6 km pěšky po Colmarer Strasse a přístavem k monitorovací stanici.

Trasa je vyznačena od stanice Dreiländerbrücke až ke kruhového objezdu, kde se nachází A.T.U.Planek 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zpět
archív
referáty z úspěšných akcí
názory členů spolku Domov
zpět