Akce spolku Domov a SVU a jiné zajímavé počiny

Pozvánka na Setkání krajanů na G80 v únoru 2020


Vážení krajané a krajanky,


v Bulletinu č. 5/2019 jsem informoval zájemce o dalším setkání krajanů v roce 2020. Příští setkání se bude zase konat ve středu dne 19. února 2020 ve 14 hodin na G80. Poradíme se tam o možných akcích krajanů na rok 2020. Plánujeme opět Griládu v Rodersdorfu, 2. část prohlídky Augusta Raurika a jiné. Děkujeme předem za další návrhy na tento rok.


Těšíme se na všechny a zdravíme zájemce českým Nazdar!

                                                                                                                Josef Jorda


G80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Přehled akcí spolku Domov v příštím období (podrobnosti budou sděleny později)


2. 4. 2020, 18:30         Beseda s velvyslankyní České republiky ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku

                  18:45?       paní Kateřinou Fialkovou

                                    Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, posluchárna 115


24. 4. 2020, 19:30       Přednáška doc. PhDr. Jarmily Bednaříkové, CSc.         

                                    Migrace v minulosti a dnes

                                    Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, posluchárna 115


8. 5. 2020, 19:30         Beseda s prof. Markem Jerie a Beatrix Jerie

                                    Náš život s Guarneri: Živol mezi Basilejí, Wengenem a Prahou

                                    Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, posluchárna 115


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jazz Circle

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Praha 3 v proměnách času


Třetí pražská městská část vydává monografii, která mapuje dějiny dnešního Žižkova, VinohradJarova od pravěku až po současnost. Autoři, žižkovští patrioti bratři Jaroslav a Miroslav Čvančarové, vytvořili knihu, která je komplexním průvodcem po území městské části Prahy 3. Obsáhlé dílo nám na 376 stranách s tisícem fotografií, kopiemi dokumentů, plakátů a prastarých pohlednic dovolí přenést se do historie této části Prahy.

Kniha je zaměřená na osudy lidí, kteří měli se Žižkovem něco společného a ukazuje že historie Žižkova je propojena s významnými událostmi historie našeho státu. Žižkov byl domovem mnoha známých osobností - Zdeněk Burian, ilustrátor, Jaroslav Marvan, herec, Jaroslav Hašek, spisovatel, Toyen, malířka, fotograka a spisovatelka, František Štastný, motocyklový závodník, Vítězslav Nezval, básník, Vlasta Burian, herec, a řada dalších. Knihu, která v knihkupectvích stojí 700 Kč. lze zakoupit za zvýhodněnou cenu 500 Kč v Informačním centru Prahy 3, Milešovská ulice č. 1.


Zizkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Není pravdy, aby na ní nebylo šprochu trochu.


Také cítíte stoupající předvánoční napětí? Nebo Vám dokonce toto období způsobuje stres? Pokud ano, jistě to nebudete řešit jako onen muž, který podle titulku v českých novinách z roku 2014:


Předvánoční napětí zřejmě neunesl muž ze Zlína. V sobotu ráno po krátké hádce svou manželku ubodal.


Existují lepší metody. Jednou je třeba četba nové knihy našeho basilejského krajana Josefa Stehlíka a karlovarského hudebníka Ladislava Gerendáše s výstižným názvem: Není pravdy, aby na ní nebylo šprochu trochu.


Kniha právě vyšla v Karlových Varech v nakladatelství Koniáš v edici Dobrý vous. Gerendáš ji vybavil krátkými vtipnými texty a Joža Stehlík svými známými karikaturami. Zachce-li se Vám takové knihy, můžete si ji zakoupit na emailové adrese: Jiří Zadrobílek. Cena činí 20.- sFr. Vyřízení objednávky (vzhledem k importu z ČR) může trvat až 14 dní.


Sprochu

Zde najdete rozhlasový rozhovor s oběma autory.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Jiří Hraběta


Jiří Hraběta (*11. srpna 1937 - +4. června 2019) vystudoval obor "kamera" na pražské filmové akademii (FAMU) v legendárním "ročníku československé nové vlny" spolu s Věrou Chytilovou, Evaldem Schormem, Milošem Formanem, Ivanem Passerem, Antonínem Mášou, Pavlem Juráčkem, Janem Němcem, Jaromilem Jirešem a Jiřím Menzelem, s kterým ho spojovalo dlouholeté přátelství. Natočilii spolu též ročníkový film Míč (1958), viz foto:


Hrabeta

Působil pak ve Filmových ateliérech Barrandov jako pomocný kameraman a pomocný režisér, mj. ve filmech Mezi námi zloději (1964), Slečny přijdou později (1966), Když má svátek Dominika (1967) a Šíleně smutná princezna (1968).


Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde byl činný jako kameraman ve firmě CIBA (později Novartis), pro které s kamerou procestoval celý svět. Byl bratrem herce divadla Járy Cimrmana Jana Hraběty. Zemřel po delší nemoci 4. června 2019 v Basileji. Jiří Hraběta byl dlouholetým členem spolku Domov, jehož členové na něj budou stále vzpomínat.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Miloš Rusek


Dne 17. června 2019 zemřel dipl. Ing. Miloš Rusek (nar. 29. dubna 1929 ve Zlíně). Pan Rusek byl dlouholetým členem spolku Domov a jeho výboru, dále byl delegátem spolku Domov ve Svazu spolků Čechů a Slovákú ve Švýcarsku.


Miloš Rusek vystudoval chemii na VUT v Bratislavě, pracoval ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VUGPT) v Gottwaldově, poté ve VUGPT v Kralupech. Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde pracoval ve firmě Geigy, posléze Ciba-Geigy, mimo jiné na problémech odstraňování škodlivosti výfukových plynů spalovacích motorů. Těžištěm jeho ůspěšné činnosti byla práce na vývoji katalysátorů. Byl autorem mnoha patentů. O výsledcích své práce přednášel na četných mezinárodních konferencích po celém světě. Budeme na něj stále vzpomínat jako na dobrého člověka, přítele a věrného a angažovaného člena našeho spolku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


zpět
archiv
referáty z úspěšných akcí
názory členů spolku Domov
zpět