Akce spolku Domov a SVU a jiné zajímavé počiny

Webmaster přeje všem členům spolku Domov vše nejlepší do nového roku 2020.

Vanoce2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nezpůsobují centrální banky krize aneb pohled rakouské ekonomické školy na naše krize


V pátek 7. února 2020 v 19:30 uspořádá spolek Domov v Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, 4051 Basel, posluchárna 115, přednášku Ing. Pavla Potužáka, Ph.D. z Prahy na téma: Nezpůsobují centrální banky krize aneb pohled rakouské ekonomické školy na naše krize.


Ekonomické krize a hospodářský cyklus obecně se zdají být nedílnou součástí vývoje moderních tržních ekonomik. Standardní ekonomická teorie přičítá recese a jejich hloubku negativním šokům, které hospodářství čas od času postihují. Friedrich August von Hayek (1899-1992), jako hlavní reprezentant rakouské ekonomické školy, se naopak snažil ukázat, že genetický kód většiny krizí pochází z předchozího neudržitelného boomu.


V naší přednášce stručně představíme podstatu ekonomické krize a její vysvětlení z pohledu ekonomie hlavního proudu. Následně podrobně ukážeme přístup F. A. Hayeka, nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1974. Jeho teorii nakonec aplikujeme na poslední finanční a hospodářskou krizi z konce minulé dekády. Ta mohla být vyvolána příliš uvolněnou měnovou politikou, vedoucí k boomu a bublinám na hypotečním trhu, jež musely nutně prasknout.


Pavel Potužák se zabývá především rakouskou teorií hospodářského cyklu, kapitálu a úroku. Dále se zabývá neoklasickou teorií hospodářského růstu, úroku a měnovou teorií. Ve svých pracích se snaží zejména o propojení rakouské teorie a hlavního proudu. Doktorát získal na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze v roce 2016. Od roku 2008 vyučuje na katedře ekonomie kurzy teoretické ekonomie. V roce 2010 absolvoval stáž na University of Houston, kde studoval Taylorovo pravidlo. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí, zejména pak společnosti ESHET (The European Society for the History of Economic Thought), jejíž je členem. Například na univerzitách v Petrohradě (2012), Římě (2015) a Paříži (2016) prezentoval svůj výzkum o rakouské teorii hospodářského cyklu, Hayekově MV-pravidle a možnosti nulové přirozené úrokové míry.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Není pravdy, aby na ní nebylo šprochu trochu.


Také cítíte stoupající předvánoční napětí? Nebo Vám dokonce toto období způsobuje stres? Pokud ano, jistě to nebudete řešit jako onen muž, který podle titulku v českých novinách z roku 2014:


Předvánoční napětí zřejmě neunesl muž ze Zlína. V sobotu ráno po krátké hádce svou manželku ubodal.


Existují lepší metody. Jednou je třeba četba nové knihy našeho basilejského krajana Josefa Stehlíka a karlovarského hudebníka Ladislava Gerendáše s výstižným názvem: Není pravdy, aby na ní nebylo šprochu trochu.


Kniha právě vyšla v Karlových Varech v nakladatelství Koniáš v edici Dobrý vous. Gerendáš ji vybavil krátkými vtipnými texty a Joža Stehlík svými známými karikaturami. Zachce-li se Vám takové knihy, můžete si ji zakoupit na emailové adrese: Jiří Zadrobílek. Cena činí 20.- sFr. Vyřízení objednávky (vzhledem k importu z ČR) může trvat až 14 dní.


Sprochu

Zde najdete rozhlasový rozhovor s oběma autory.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Jiří Hraběta


Jiří Hraběta (*11. srpna 1937 - +4. června 2019) vystudoval obor "kamera" na pražské filmové akademii (FAMU) v legendárním "ročníku československé nové vlny" spolu s Věrou Chytilovou, Evaldem Schormem, Milošem Formanem, Ivanem Passerem, Antonínem Mášou, Pavlem Juráčkem, Janem Němcem, Jaromilem Jirešem a Jiřím Menzelem, s kterým ho spojovalo dlouholeté přátelství. Natočilii spolu též ročníkový film Míč (1958), viz foto:


Hrabeta

Působil pak ve Filmových ateliérech Barrandov jako pomocný kameraman a pomocný režisér, mj. ve filmech Mezi námi zloději (1964), Slečny přijdou později (1966), Když má svátek Dominika (1967) a Šíleně smutná princezna (1968).


Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde byl činný jako kameraman ve firmě CIBA (později Novartis), pro které s kamerou procestoval celý svět. Byl bratrem herce divadla Járy Cimrmana Jana Hraběty. Zemřel po delší nemoci 4. června 2019 v Basileji. Jiří Hraběta byl dlouholetým členem spolku Domov, jehož členové na něj budou stále vzpomínat.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Miloš Rusek


Dne 17. června 2019 zemřel dipl. Ing. Miloš Rusek (nar. 29. dubna 1929 ve Zlíně). Pan Rusek byl dlouholetým členem spolku Domov a jeho výboru, dále byl delegátem spolku Domov ve Svazu spolků Čechů a Slovákú ve Švýcarsku.


Miloš Rusek vystudoval chemii na VUT v Bratislavě, pracoval ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VUGPT) v Gottwaldově, poté ve VUGPT v Kralupech. Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde pracoval ve firmě Geigy, posléze Ciba-Geigy, mimo jiné na problémech odstraňování škodlivosti výfukových plynů spalovacích motorů. Těžištěm jeho ůspěšné činnosti byla práce na vývoji katalysátorů. Byl autorem mnoha patentů. O výsledcích své práce přednášel na četných mezinárodních konferencích po celém světě. Budeme na něj stále vzpomínat jako na dobrého člověka, přítele a věrného a angažovaného člena našeho spolku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


zpět
archiv
referáty z úspěšných akcí
názory členů spolku Domov
zpět