Akce spolku Domov a SVU

Pozvánka na říjnové setkání krajanů na G80 / 2019


Milé krajanky a krajané


Setkání krajanů má za sebou už více než tříletou tradici. Obvykle se scházíme každý druhý měsíc v roce a to na 3. středu v měsíci, ovšem s vyjímkami, jako jsou různé svátky, vánoce a podobně. Na Griládě (picknicku) dne 25. srpna 2019 v Rodersdorfu jsme se dohodli, že se další setkání krajanů bude konat ve středu 16. října 2019 ve 14 hodin zase na G80. Samozřejmě na tato setkání krajanů může přijít kdokoliv, všichni jsou vítáni. Naše zkušenost praví, že se zde debatuje a hovoří nejen o historii či historkách z rodné země, nýbrž o aktulitách jak v našem švýcarském domově tak i v Čechách a na Moravě, samozřejmě jsou srdečně pozváni i přátelé slovenské národnosti.


Poslal jsem do Bulletinu 3/2019 zavčas článek o Griládě v Rodersdorfu, ale po jeho obdržení zjišťuji, že nebyl převzat do tisku, nemám k tomu žádné vysvětlení. Proto se pokouším oznámením přes web Domova komunikovat se zájemci o setkání krajanů.


Poznámka pro krajany, kteří se dostaví po prvé a pro ty, co třeba už zapomněli jak vypadáme: aby v samoobslužné restauraci na G80 bylo na první pohled poznat stůl obsazený krajany, zhotovila v minulosti paní Marie Karlová českou vlaječku, tato bude položena / postavena na stole. Budiž paní Karlové vzdán krajanský vděk a chvála.


Těšíme se na všechny a zdravíme zájemce českým Nazdar!

                                                                                                                Josef Jorda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Vladislav Bičík


Vláďa Bičík, celým jménem Vladislav Jaroslav Bičík, se narodil 19. 12. 1935 v Nové Vsi nad Popelkou v tehdejším Československu. Po absolvování pražské střední průmyslové školy strojnické studoval na ČVUT v Praze a promoval na fakultě strojírenství jako inženýr se zaměřením na chemii. Po studiích pracoval v československém chemickém průmyslu. V roce 1969 odešel s rodinou do Švýcarska, kde začal velmi rychle působit v basilejských chemičkách, nejdříve u firmy J. R. Geigy, posléze CIBA-Geigy a pak Novartis.


Vláďa Bičík začal svou karieru v ZID - v centrálních inženýrských službách firmy J. R. Geigy - kde posléze spolu s dalšími československými kolegy dosáhl značných odborných úspěchů, obvzláště při stavbě a realizaci chemických projektů a objektů a to nejen ve Švýcarsku, ale po celém světě.


Vláďa Bičík se stal spolu s československými kolegy z ČVUT poradcem, expertem pro obtížné, v chemickém oboru komplikované projekty a to již v 70. letech, tedy v době, kdy byl ve švýcarském chemickém průmyslu nedostek absolventů ETH, kteří dávali přednost působení v USA.


Vláďa Bičík nás opustil 19. 05. 2019, zemřel v Basileji.

                                                                                                                Josef Jorda, 8. 10. 2019


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Jiří Hraběta


Jiří Hraběta (*11. srpna 1937 - +4. června 2019) vystudoval obor "kamera" na pražské filmové akademii (FAMU) v legendárním "ročníku československé nové vlny" spolu s Věrou Chytilovou, Evaldem Schormem, Milošem Formanem, Ivanem Passerem, Antonínem Mášou, Pavlem Juráčkem, Janem Němcem, Jaromilem Jirešem a Jiřím Menzelem, s kterým ho spojovalo dlouholeté přátelství. Natočilii spolu též ročníkový film Míč (1958), viz foto:


Hrabeta

Působil pak ve Filmových ateliérech Barrandov jako pomocný kameraman a pomocný režisér, mj. ve filmech Mezi námi zloději (1964), Slečny přijdou později (1966), Když má svátek Dominika (1967) a Šíleně smutná princezna (1968).


Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde byl činný jako kameraman ve firmě CIBA (později Novartis), pro které s kamerou procestoval celý svět. Byl bratrem herce divadla Járy Cimrmana Jana Hraběty. Zemřel po delší nemoci 4. června 2019 v Basileji. Jiří Hraběta byl dlouholetým členem spolku Domov, jehož členové na něj budou stále vzpomínat.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opustil nás Georg Krinke


Dne 10. června 2019 zemřel prof. Dr. med. vet. Georg Krinke (nar. 12. 5. 1943 v Litomyšli). Vystudoval v Brně a ve Wroclavi v Polsku. Dva roky pracoval na universitě v Praze a 1968 odešel do Švýcarska. Pracoval u firmy Geigy, Ciba-Geigy, Novartis, Syngenta, Harlan a posléze soukromě jako poradce. Byl vědecky činný, uveřejnil ca. 100 vědeckých prací. Byl autorem knihy Pathologie laboratorního potkana. Po odchodu do penze pracoval soukromě celosvětově jako poradce.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Miloš Rusek


Dne 17. června 2019 zemřel dipl. Ing. Miloš Rusek (nar. 29. dubna 1929 ve Zlíně). Pan Rusek byl dlouholetým členem spolku Domov a jeho výboru, dále byl delegátem spolku Domov ve Svazu spolků Čechů a Slovákú ve Švýcarsku.


Miloš Rusek vystudoval chemii na VUT v Bratislavě, pracoval ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VUGPT) v Gottwaldově, poté ve VUGPT v Kralupech. Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde pracoval ve firmě Geigy, posléze Ciba-Geigy, mimo jiné na problémech odstraňování škodlivosti výfukových plynů spalovacích motorů. Těžištěm jeho ůspěšné činnosti byla práce na vývoji katalysátorů. Byl autorem mnoha patentů. O výsledcích své práce přednášel na četných mezinárodních konferencích po celém světě. Budeme na něj stále vzpomínat jako na dobrého člověka, přítele a věrného a angažovaného člena našeho spolku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


zpět
archív
referáty z úspěšných akcí
názory členů spolku Domov
zpět