Akce spolku Domov a SVU

Vážené dámy, vážení páni,


možno ste zhruba pred rokom, 8. septembra 2018, boli v Bazileji na pamätnom večeri k 50. výročiu vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a urobili ste tam niekoľko fotografií. Ak je to tak, boli by sme veľmi vďační, keby ste nám zopár Vašich fotiek mohli poskytnúť pre dokumentačné účely. Jedná sa konkrétne o 1-2 snímky z prednesu úvodného prejavu alebo prehľadu "50 rokov po tom", ako aj 1-2 snímky zo sály s publikom.


Ďakujeme Vám vopred za Vašu pomoc a srdečne Vás zdravíme


      Juraj Rehak, e-mail:   juraj.rehak@gmail.com

      Elisabeth Rüfenacht Rehak, e-mail:   e.ruefenacht@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Osudové osmičky pohledem české šlechty: Schwarzenbergové ve 20. století


V pátek 13. září 2019 v 19:30 uspořádá spolek Domov v Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, 4051 Basel, posluchárna 115, přednášku Mgr. Zdeňka Hazdry, Ph.D. z Prahy na téma Osudové osmičky pohledem české šlechty: Schwarzenbergové ve 20. století.


Obsah přednášky:

Převratné změny 20. století výrazným způsobem ovlivnily i prostředí české zemské šlechty. Rozpad rakousko-uherské monarchie a vznik Československé republiky, stejně tak nástup autoritářských a totalitárních ideologií nastolily naprosto odlišné politické a společenské podmínky, které byly pro šlechtu nejen cizí, ale současně přinesly konec její existence jako sociální vrstvy. Hlavní pozornost bude věnována známému a vlivnému rodu Schwarzenbergů. Jak se tyto přelomové události otiskly v životních příbězích jeho členů a jaké postoje tváří v tvář těmto dějinným momentům zastávali?


Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. (*1983) vystudoval historii se specializací na moderní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval stáže a semináře v Německu a Rakousku. Získal mj. Cenu Učené společnosti České republiky pro rok 2002 za práci v oblasti historie (kategorie studentů). V letech 2008-2010 byl zaměstnán v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde vytvořil a vedl oddělení zabývající se dějinami české společnosti v letech nacistické okupace. Po několik měsíců tuto instituci také dočasně řídil. V letech 2010-2014 působil jako vědecký pracovník na Katedře středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se zvláště na problematiku šlechty v období mezi světovými válkami a v časech totalitních režimů; dále pak na tematiku protinacistického odboje a komunistické perzekuce v 50. letech 20. století. Je autorem monografie Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Mezi demokracií a totalitními režimy (Nakladatelství Lidové noviny 2015) a řady dalších studií. Věnuje se i popularizaci historie. Spolupracuje s Českým rozhlasem (např. cyklus Osudové ženy) a Českou televizí (např. cyklus Neznámí hrdinové). Je též autorem či spoluautorem scénářů k hudebně-literárním pořadům a televizním dokumentům. Od května 2014 zastává funkci ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prohlídka Monitorovací stanice pro kontrolu vody v Rýnu


Ve středu 25. září 2019 v 18:00 uspořádá spolek Domov z iniciativy nového člena výboru Jana Mazáčka prohlídku Monitorovací stanice Rýna (Rheinüberwachungsstation RÜS), Hafenstrasse 56, D-79576 Weil am Rhein.

Po velké chemické havárii ve Schweizerhalle 1. listopadu 1986 se země Bádensko-Württembersko a Švýcarsko dohodly, že pro zajištění účinné ochrany Rýna je nezbytná spolupráce, přesahující hranice. Výsledkem bylo vybudování Monitorovací stanice Rýna (RÜS) ve Weil am Rhein, první binacionální stanice na světě. Laboratoř stanice kontroluje, zda se v rýnské vodě nenachází jedna ze 670 možných škodlivin, z toho je 420 monitorováno denně. V případě nehody nebo výskytu množství škodliviny, které překračuje stanovené normy,  jsou varovány všechny státy, jimiž Rýn protéká.

Využijte jedinečnou příležitost navštívit tuto stanici, která zaručuje, že ze Švýcarska do Německa „neproklouzne nepozorovaně ani ondatra”. Prohlídka bude trvat zhruba jednu hodinu.


Plánek pro příjezd na kole nebo autem (auto se doporučuje hlavně starším členům). Monitorovací stanice je označena červenou šipkou a trasa je vyznačena od kruhového objezdu, kde se nachází známá firma Auto-Teile-Unger (A.T.U.):


Planek 1

Plánek pro příjezd tramvají č. 8 od nádraží SBB, směr Weil am Rhein, do stanice Dreiländerbrücke (zelená šipka), potom ca. 1.6 km pěšky po Colmarer Strasse a přístavem k monitorovací stanici.

Trasa je vyznačena od stanice Dreiländerbrücke až ke kruhového objezdu, kde se nachází A.T.U.Planek 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvánka na říjnové setkání krajanů na G80 / 2019


Milé krajanky a krajané


Setkání krajanů má za sebou už více než tříletou tradici. Obvykle se scházíme každý druhý měsíc v roce a to na 3. středu v měsíci, ovšem s vyjímkami, jako jsou různé svátky, vánoce a podobně. Na Griládě (picknicku) dne 25. srpna 2019 v Rodersdorfu jsme se dohodli, že se další setkání krajanů bude konat ve středu 16. října 2019 ve 14 hodin zase na G80. Samozřejmě na tato setkání krajanů může přijít kdokoliv, všichni jsou vítáni. Naše zkušenost praví, že se zde debatuje a hovoří nejen o historii či historkách z rodné země, nýbrž o aktulitách jak v našem švýcarském domově tak i v Čechách a na Moravě, samozřejmě jsou srdečně pozváni i přátelé slovenské národnosti.


Poslal jsem do Bulletinu 3/2019 zavčas článek o Griládě v Rodersdorfu, ale po jeho obdržení zjišťuji, že nebyl převzat do tisku, nemám k tomu žádné vysvětlení. Proto se pokouším oznámením přes web Domova komunikovat se zájemci o setkání krajanů.


Poznámka pro krajany, kteří se dostaví po prvé a pro ty, co třeba už zapomněli jak vypadáme: aby v samoobslužné restauraci na G80 bylo na první pohled poznat stůl obsazený krajany, zhotovila v minulosti paní Marie Karlová českou vlaječku, tato bude položena / postavena na stole. Budiž paní Karlové vzdán krajanský vděk a chvála.


Těšíme se na všechny a zdravíme zájemce českým Nazdar!

                                                                                                                Josef Jorda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opustil nás Jiří Hraběta


Jiří Hraběta (*11. srpna 1937 - +4. června 2019) vystudoval obor "kamera" na pražské filmové akademii (FAMU) v legendárním "ročníku československé nové vlny" spolu s Věrou Chytilovou, Evaldem Schormem, Milošem Formanem, Ivanem Passerem, Antonínem Mášou, Pavlem Juráčkem, Janem Němcem, Jaromilem Jirešem a Jiřím Menzelem, s kterým ho spojovalo dlouholeté přátelství. Natočilii spolu též ročníkový film Míč (1958), viz foto:


Hrabeta

Působil pak ve Filmových ateliérech Barrandov jako pomocný kameraman a pomocný režisér, mj. ve filmech Mezi námi zloději (1964), Slečny přijdou později (1966), Když má svátek Dominika (1967) a Šíleně smutná princezna (1968).


Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde byl činný jako kameraman ve firmě CIBA (později Novartis), pro které s kamerou procestoval celý svět. Byl bratrem herce divadla Járy Cimrmana Jana Hraběty. Zemřel po delší nemoci 4. června 2019 v Basileji. Jiří Hraběta byl dlouholetým členem spolku Domov, jehož členové na něj budou stále vzpomínat.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opustil nás Georg Krinke


Dne 10. června 2019 zemřel prof. Dr. med. vet. Georg Krinke (nar. 12. 5. 1943 v Litomyšli). Vystudoval v Brně a ve Wroclavi v Polsku. Dva roky pracoval na universitě v Praze a 1968 odešel do Švýcarska. Pracoval u firmy Geigy, Ciba-Geigy, Novartis, Syngenta, Harlan a posléze soukromě jako poradce. Byl vědecky činný, uveřejnil ca. 100 vědeckých prací. Byl autorem knihy Pathologie laboratorního potkana. Po odchodu do penze pracoval soukromě celosvětově jako poradce.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Miloš Rusek


Dne 17. června 2019 zemřel dipl. Ing. Miloš Rusek (nar. 29. dubna 1929 ve Zlíně). Pan Rusek byl dlouholetým členem spolku Domov a jeho výboru, dále byl delegátem spolku Domov ve Svazu spolků Čechů a Slovákú ve Švýcarsku.


Miloš Rusek vystudoval chemii na VUT v Bratislavě, pracoval ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VUGPT) v Gottwaldově, poté ve VUGPT v Kralupech. Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde pracoval ve firmě Geigy, posléze Ciba-Geigy, mimo jiné na problémech odstraňování škodlivosti výfukových plynů spalovacích motorů. Těžištěm jeho ůspěšné činnosti byla práce na vývoji katalysátorů. Byl autorem mnoha patentů. O výsledcích své práce přednášel na četných mezinárodních konferencích po celém světě. Budeme na něj stále vzpomínat jako na dobrého člověka, přítele a věrného a angažovaného člena našeho spolku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


zpět
archív
referáty z úspěšných akcí
názory členů spolku Domov
zpět