Akce spolku Domov a SVU a jiné zajímavé počiny

Závod osmiveslic v Basileji


V sobotu 16. listopadu 2019 se koná v Basileji již po desáté veslařský závod osmiveslic. Start je ve 14 hodin mezi Mittlere Brücke a Johanniterbrüke. Vesluje se v odstupech půl minuty nejdříve proti proudu až k přehradě v Birsfeldenu, tam je otočka a po proudu k cíli, který je na stejném místě jako start. Účastní se sto lodí, z toho asi deset z Prahy. Zajímavá a nevšední podívaná. České lodě v minulých letech vyhrály v různych kategoriích. Vice pod: Mirabaud BaselHead Regatta


Regatta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvánka na  "Fondue Spezialitäten" v listopadu a setkání krajanů v prosinci 2019 na G80.


Milé krajanky a krajané


Přesto, že se naše pozvánka na setkání krajanů na 16. října nedostala do Bulletinu 3/2019, setkání krajanů proběhlo s úspěchem. Sešlo se nás 11 krajanek a krajanů, několik dalších se omluvilo. Diskutovalo se jako obvykle na aktuální témata v ČR, ve Švýcarsku a i ve spolku Domov. S nevolí bylo v diskuzi komentováno, že komunikace vydavatele Bulletinu (výboru spolku Domov) poněkud vázne, pokud se nejedná o přednášky organizované předsedou J. Hanzalem. Toto se týká speciálně opomenutí či oznámení o činnostech krajanů jako byly: griláda v Rodersdorfu, akce Augusta Raurica a nebo nekrology krajanů, kteří nás opustili.  


Dnes jsme se rozhodli, že další setkání krajanů v roce 2019 se koná před Mikulášem 4. prosince ve 14 hodin na G80.


Po nezdařené, nedopečené Svatomartinské huse v minulém roce jsme konstatovali, že ve Švýcarsku nelze očekávat dobroty české kuchyně, prostě to kuchaři neumějí - vyjímku na husu ovšem činí restaturace Zur Wanderruh v Basileji. Jako náhradu jsme rozhodli, že se sejdeme na jinou akci a to 20. listopadu 2019 v 18 hodin v restauraci Seegarten na G80, na jejich nabídku nazvanou Fondue Spezialitäten ab 2 Personen.  Nabídka restaurace zní na 4 různé druhy masové Fondue v ceně od Fr. 54,- do Fr.59,- CHF podle vlastních výběrů hostů, kupř. Fondue Chinoise (48,-), Fondue Neptun (55,-), Fondue Bourguignonne (59,-) a Fondue Hubertus (59,-). Jak samy názvy těchto specialit prozrazují, jsou náplní nabídky různé druhy mas se speciálními přílohami. Samozřejmě si lze objednat i něco jiného a là Karte. Bližší údaje jsou uvedeny na webu restaurace Seegarten nebo přímo v restaurantu u vchodu. Podrobnosti organisace budou oznámeny na webu spolku Domova.


Abychom mohli učinit v resturaci Seegarten společnou objednávku, je nutné se zavčas přihlásit na mail josef@jorda.ch, nebo telefonicky od 9. do 17. listopadu t.r. na telelofon 061 821 13 36. Zatím se předběžně přihlásilo 8-10 krajanek resp. krajanů, další přihlášky jsou vítány.


Těšíme se na všechny a zdravíme zájemce českým Nazdar!

                                                                                                                Josef Jorda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Vladislav Bičík


Vláďa Bičík, celým jménem Vladislav Jaroslav Bičík, se narodil 19. 12. 1935 v Nové Vsi nad Popelkou v tehdejším Československu. Po absolvování pražské střední průmyslové školy strojnické studoval na ČVUT v Praze a promoval na fakultě strojírenství jako inženýr se zaměřením na chemii. Po studiích pracoval v československém chemickém průmyslu. V roce 1969 odešel s rodinou do Švýcarska, kde začal velmi rychle působit v basilejských chemičkách, nejdříve u firmy J. R. Geigy, posléze CIBA-Geigy a pak Novartis.


Vláďa Bičík začal svou karieru v ZID - v centrálních inženýrských službách firmy J. R. Geigy - kde posléze spolu s dalšími československými kolegy dosáhl značných odborných úspěchů, obvzláště při stavbě a realizaci chemických projektů a objektů a to nejen ve Švýcarsku, ale po celém světě.


Vláďa Bičík se stal spolu s československými kolegy z ČVUT poradcem, expertem pro obtížné, v chemickém oboru komplikované projekty a to již v 70. letech, tedy v době, kdy byl ve švýcarském chemickém průmyslu nedostek absolventů ETH, kteří dávali přednost působení v USA.


Vláďa Bičík nás opustil 19. 05. 2019, zemřel v Basileji.

                                                                                                                Josef Jorda, 8. 10. 2019


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Jiří Hraběta


Jiří Hraběta (*11. srpna 1937 - +4. června 2019) vystudoval obor "kamera" na pražské filmové akademii (FAMU) v legendárním "ročníku československé nové vlny" spolu s Věrou Chytilovou, Evaldem Schormem, Milošem Formanem, Ivanem Passerem, Antonínem Mášou, Pavlem Juráčkem, Janem Němcem, Jaromilem Jirešem a Jiřím Menzelem, s kterým ho spojovalo dlouholeté přátelství. Natočilii spolu též ročníkový film Míč (1958), viz foto:


Hrabeta

Působil pak ve Filmových ateliérech Barrandov jako pomocný kameraman a pomocný režisér, mj. ve filmech Mezi námi zloději (1964), Slečny přijdou později (1966), Když má svátek Dominika (1967) a Šíleně smutná princezna (1968).


Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde byl činný jako kameraman ve firmě CIBA (později Novartis), pro které s kamerou procestoval celý svět. Byl bratrem herce divadla Járy Cimrmana Jana Hraběty. Zemřel po delší nemoci 4. června 2019 v Basileji. Jiří Hraběta byl dlouholetým členem spolku Domov, jehož členové na něj budou stále vzpomínat.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opustil nás Georg Krinke


Dne 10. června 2019 zemřel prof. Dr. med. vet. Georg Krinke (nar. 12. 5. 1943 v Litomyšli). Vystudoval v Brně a ve Wroclavi v Polsku. Dva roky pracoval na universitě v Praze a 1968 odešel do Švýcarska. Pracoval u firmy Geigy, Ciba-Geigy, Novartis, Syngenta, Harlan a posléze soukromě jako poradce. Byl vědecky činný, uveřejnil ca. 100 vědeckých prací. Byl autorem knihy Pathologie laboratorního potkana. Po odchodu do penze pracoval soukromě celosvětově jako poradce.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Miloš Rusek


Dne 17. června 2019 zemřel dipl. Ing. Miloš Rusek (nar. 29. dubna 1929 ve Zlíně). Pan Rusek byl dlouholetým členem spolku Domov a jeho výboru, dále byl delegátem spolku Domov ve Svazu spolků Čechů a Slovákú ve Švýcarsku.


Miloš Rusek vystudoval chemii na VUT v Bratislavě, pracoval ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VUGPT) v Gottwaldově, poté ve VUGPT v Kralupech. Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde pracoval ve firmě Geigy, posléze Ciba-Geigy, mimo jiné na problémech odstraňování škodlivosti výfukových plynů spalovacích motorů. Těžištěm jeho ůspěšné činnosti byla práce na vývoji katalysátorů. Byl autorem mnoha patentů. O výsledcích své práce přednášel na četných mezinárodních konferencích po celém světě. Budeme na něj stále vzpomínat jako na dobrého člověka, přítele a věrného a angažovaného člena našeho spolku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


zpět
archív
referáty z úspěšných akcí
názory členů spolku Domov
zpět