Akce spolku Domov a SVU a jiné zajímavé počiny

Prohlášení výboru spolku Domov


Milí přátelé


Výbor Domova Vám přeje pevné zdraví. Kvůli současné pandemii jsme zrušili všechny plánované akce. Jakmile se však budeme moci vrátit k normálnímu způsobu života, uspořádá Domov tyto akce a nabídne Vám nadto další napínavý a jistě i zábavný program.


Dávejte na sebe pozor. Jsme s Vámi - i když momentálně jen cestou mailu a telefonicky.


Srdečně Vás zdravíme.


Za výbor Domova

                                                                                                    Jiří Hanzal, úřadující předseda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Covid

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Přehled akcí spolku Domov v příštím období (podrobnosti budou sděleny později)


7. 4. 2020, 18:30         Beseda s velvyslankyní České republiky ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku

                                    paní Kateřinou Fialkovou

                                    Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, posluchárna 120


20. 4. 2020, 14:00       Setkání krajanů na G80


24. 4. 2020, 19:30       Přednáška doc. PhDr. Jarmily Bednaříkové, CSc.         

                                    Migrace v minulosti a dnes

                                    Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, posluchárna 115


8. 5. 2020, 19:30         Beseda s prof. Markem Jerie a Beatrix Jerie

                                    Náš život s Guarneri: Živol mezi Basilejí, Wengenem a Prahou

                                    Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, posluchárna 115

Zruseno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Setkání krajanů 19. února 2020 na G80


Sešli jsme se opět na G80, tentokrát už v počtu 14 krajanů. V živé diskusi se hovořilo nejen o aktuální problematice Coronavirus v Číně a jeho potenciálního nebezpečí a rizika rozšíření se do Švýcarska a do okolního světa. Jak je dnes s pohledem několika dnů nazpět vidět, je toto nebezpečí opravdu aktuální. Dále se diskutovalo hlavně o průběžných starostech a zajímavostech z našeho okolí ale i o problematice Bydliště z pohledu zákona o daních z příjmů (v ČR), dále o představách českých daňových úřadů a ministerstva financí, jak nás informují krajané z osobních zkušeností v ČR.


Dohodli jsme se na dalším setkání krajanů, které se bude konat 20. dubna t. r. opět na G80, doufáme tentokrát už venku na terasách restaurace. Budeme se zabývat pokračováním akcí Augusta Raurica a také letošní Grilády v Rodersdorfu.


2. část akce Augusta Raurica 2020 se bude konat někdy v červenci - termín bude oznámen později. Podrobnosti a organisace budou diskutovány na příštím setkání krajanů v dubnu a pak oznámeny na webu Domova a v Bulletinu 2/2020.


Griláda je plánována na sobotu 29. srpna t. r. zase v Rodersdorfu. Na místě konání Grilády bylo díky myslivecké společnosti v Rodersdorfu nově postaráno o dodatečné rozšíření přístřešku pro ochranu jak před deštěm tak i slunečním žárem. Podrobnosti obou akcí budou oznámeny předem v Bulletinu Domova.


(P.S. 2. března 2020): Vzhledem k vývoji problematiky Coronavirus ve Švýcarsku je podle nejnovějších informací a opatření BAG (Bundesamt für Gesundheit) nutno počítat se změnou výše uvedených dat akcí. Aktuální informace budou uveřejněny pokud možno vždy na webu spolku Domov a nebo podle situace na mém telefonním čísle 061 821 13 36.

                                                                                                                Josef Jorda

Zruseno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Praha 3 v proměnách času


Třetí pražská městská část vydává monografii, která mapuje dějiny dnešního Žižkova, VinohradJarova od pravěku až po současnost. Autoři, žižkovští patrioti bratři Jaroslav a Miroslav Čvančarové, vytvořili knihu, která je komplexním průvodcem po území městské části Prahy 3. Obsáhlé dílo nám na 376 stranách s tisícem fotografií, kopiemi dokumentů, plakátů a prastarých pohlednic dovolí přenést se do historie této části Prahy.

Kniha je zaměřená na osudy lidí, kteří měli se Žižkovem něco společného a ukazuje že historie Žižkova je propojena s významnými událostmi historie našeho státu. Žižkov byl domovem mnoha známých osobností - Zdeněk Burian, ilustrátor, Jaroslav Marvan, herec, Jaroslav Hašek, spisovatel, Toyen, malířka, fotograka a spisovatelka, František Štastný, motocyklový závodník, Vítězslav Nezval, básník, Vlasta Burian, herec, a řada dalších. Knihu, která v knihkupectvích stojí 700 Kč. lze zakoupit za zvýhodněnou cenu 500 Kč v Informačním centru Prahy 3, Milešovská ulice č. 1.


Zizkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Není pravdy, aby na ní nebylo šprochu trochu.


Také cítíte stoupající předvánoční napětí? Nebo Vám dokonce toto období způsobuje stres? Pokud ano, jistě to nebudete řešit jako onen muž, který podle titulku v českých novinách z roku 2014:


Předvánoční napětí zřejmě neunesl muž ze Zlína. V sobotu ráno po krátké hádce svou manželku ubodal.


Existují lepší metody. Jednou je třeba četba nové knihy našeho basilejského krajana Josefa Stehlíka a karlovarského hudebníka Ladislava Gerendáše s výstižným názvem: Není pravdy, aby na ní nebylo šprochu trochu.


Kniha právě vyšla v Karlových Varech v nakladatelství Koniáš v edici Dobrý vous. Gerendáš ji vybavil krátkými vtipnými texty a Joža Stehlík svými známými karikaturami. Zachce-li se Vám takové knihy, můžete si ji zakoupit na emailové adrese: Jiří Zadrobílek. Cena činí 20.- sFr. Vyřízení objednávky (vzhledem k importu z ČR) může trvat až 14 dní.


Sprochu

Zde najdete rozhlasový rozhovor s oběma autory.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Jiří Hraběta


Jiří Hraběta (*11. srpna 1937 - +4. června 2019) vystudoval obor "kamera" na pražské filmové akademii (FAMU) v legendárním "ročníku československé nové vlny" spolu s Věrou Chytilovou, Evaldem Schormem, Milošem Formanem, Ivanem Passerem, Antonínem Mášou, Pavlem Juráčkem, Janem Němcem, Jaromilem Jirešem a Jiřím Menzelem, s kterým ho spojovalo dlouholeté přátelství. Natočilii spolu též ročníkový film Míč (1958), viz foto:


Hrabeta

Působil pak ve Filmových ateliérech Barrandov jako pomocný kameraman a pomocný režisér, mj. ve filmech Mezi námi zloději (1964), Slečny přijdou později (1966), Když má svátek Dominika (1967) a Šíleně smutná princezna (1968).


Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde byl činný jako kameraman ve firmě CIBA (později Novartis), pro které s kamerou procestoval celý svět. Byl bratrem herce divadla Járy Cimrmana Jana Hraběty. Zemřel po delší nemoci 4. června 2019 v Basileji. Jiří Hraběta byl dlouholetým členem spolku Domov, jehož členové na něj budou stále vzpomínat.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Miloš Rusek


Dne 17. června 2019 zemřel dipl. Ing. Miloš Rusek (nar. 29. dubna 1929 ve Zlíně). Pan Rusek byl dlouholetým členem spolku Domov a jeho výboru, dále byl delegátem spolku Domov ve Svazu spolků Čechů a Slovákú ve Švýcarsku.


Miloš Rusek vystudoval chemii na VUT v Bratislavě, pracoval ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VUGPT) v Gottwaldově, poté ve VUGPT v Kralupech. Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde pracoval ve firmě Geigy, posléze Ciba-Geigy, mimo jiné na problémech odstraňování škodlivosti výfukových plynů spalovacích motorů. Těžištěm jeho ůspěšné činnosti byla práce na vývoji katalysátorů. Byl autorem mnoha patentů. O výsledcích své práce přednášel na četných mezinárodních konferencích po celém světě. Budeme na něj stále vzpomínat jako na dobrého člověka, přítele a věrného a angažovaného člena našeho spolku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


zpět
archiv
referáty z úspěšných akcí
názory členů spolku Domov
zpět