Akce spolku Domov a SVU a jiné zajímavé počiny

Izrael včera, dnes a zítra


V pátek 13. prosince a v pondělí 16. prosince 2019 v 19:30 hodin pořádá spolek Domov v Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, 4051 Basel, posluchárna 115 přednášky Karla Hrdličky na témata:  Izrael včera a dnes (13. 12. 2019) a Izrael dnes a zítra (16. 12. 2019).


Přednáška Izrael včera a dnes se zabývá zejména vznikem státu Izrael a rolí Československa jako největšího podporovatele vznikajícího státu Izrael.


Přednáška Izrael dnes a zítra se věnuje budoucnosti a možném vývoji státu Izrael.


Karel Hrdlička vyučuje od roku 2005 hebrejštinu a přednáší o různých  tématech z judaismu. Od roku 2007 začal pan Hrdlička doprovázet klienty cestovní kanceláře Avetour s.r.o. na poznávacích zájezdech po Izraeli, Jordánsku a Egyptě.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VerDost

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Není pravdy, aby na ní nebylo šprochu trochu.


Také cítíte stoupající předvánoční napětí? Nebo Vám dokonce toto období způsobuje stres? Pokud ano, jistě to nebudete řešit jako onen muž, který podle titulku v českých novinách z roku 2014:


Předvánoční napětí zřejmě neunesl muž ze Zlína. V sobotu ráno po krátké hádce svou manželku ubodal.


Existují lepší metody. Jednou je třeba četba nové knihy našeho basilejského krajana Josefa Stehlíka a karlovarského hudebníka Ladislava Gerendáše s výstižným názvem: Není pravdy, aby na ní nebylo šprochu trochu.


Kniha právě vyšla v Karlových Varech v nakladatelství Koniáš v edici Dobrý vous. Gerendáš ji vybavil krátkými vtipnými texty a Joža Stehlík svými známými karikaturami. Zachce-li se Vám takové knihy, můžete si ji zakoupit na emailové adrese: Jiří Zadrobílek. Cena činí 20.- sFr. Vyřízení objednávky (vzhledem k importu z ČR) může trvat až 14 dní.


Sprochu

Zde najdete rozhlasový rozhovor s oběma autory.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vánoce, Vánoce přicházejí!  Pozvánka na výstavu "České Vánoce"


V dětských očích jsou Vánoce časem zázraků, rituálů a splněných přání. V dospělosti se stávají nejen rodinné vánoční vzpomínky kouzelným místem, kdy se naše dospělé já, může na pár okamžiků dotknout toho malého hravého dítěte v nás. Dodržování tradičních zvyků je posvátnou chvílí, kdy se spolu v jeden okamžik spojí všechny generace. Přibližujeme se sami sobě, našim předkům a předáváme vánoční poselství našim nejmenším. Vánoce jsou symbolem posvátného času rozjímání, vděčnosti a lásky. My dospělí děláme mnohdy psí kusy, abychom přivedli vánoční kouzlo k nám domů a dětem tak darovali nezapomenutelné zážitky. Rukama od těsta na linecké a s jiskrou v oku od vaječňáku otevíráme výstavu „České Vánoce” v sobotu 16. 11. 2019 od 14:00 hodin v Schweizer Kindermuseu Baden. Přijďte se podívat, jestli „už tu byl”!


Sokol BADEN & CzechIN Český dům Zürich®


Výstavu a doprovodný program iniciovalo Schweizer Kindermuseum, které oslovilo ke spolupráci Sokol Baden. Muzeum již několik let pořádá výstavy "tradičních" oslav Vánoc, kdy jedna země prezentuje její tradice a zvyky. Letos máme tu čest my - Češi. Na realizaci výstavy „České Vánoce” se podíleli jak jednotlivci tak i instituce a spolky napříč celou Českou republikou a Švýcarskem. Velmi děkujeme za jejich ochotu, pomoc a jsme pyšní, že právě oni se stali součástí něčeho tak výjimečného! Děkujeme!!!


Podrobnější informace o výstavě a programu: České Vánoce


Vanoce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvánka na  "Fondue Spezialitäten" v listopadu a setkání krajanů v prosinci 2019 na G80.


Milé krajanky a krajané


Přesto, že se naše pozvánka na setkání krajanů na 16. října nedostala do Bulletinu 3/2019, setkání krajanů proběhlo s úspěchem. Sešlo se nás 11 krajanek a krajanů, několik dalších se omluvilo. Diskutovalo se jako obvykle na aktuální témata v ČR, ve Švýcarsku a i ve spolku Domov. S nevolí bylo v diskuzi komentováno, že komunikace vydavatele Bulletinu (výboru spolku Domov) poněkud vázne, pokud se nejedná o přednášky organizované předsedou J. Hanzalem. Toto se týká speciálně opomenutí či oznámení o činnostech krajanů jako byly: griláda v Rodersdorfu, akce Augusta Raurica a nebo nekrology krajanů, kteří nás opustili.  


Dnes jsme se rozhodli, že další setkání krajanů v roce 2019 se koná před Mikulášem 4. prosince ve 14 hodin na G80.


Po nezdařené, nedopečené Svatomartinské huse v minulém roce jsme konstatovali, že ve Švýcarsku nelze očekávat dobroty české kuchyně, prostě to kuchaři neumějí - vyjímku na husu ovšem činí restaturace Zur Wanderruh v Basileji. Jako náhradu jsme rozhodli, že se sejdeme na jinou akci a to 20. listopadu 2019 v 18 hodin v restauraci Seegarten na G80, na jejich nabídku nazvanou Fondue Spezialitäten ab 2 Personen.  Nabídka restaurace zní na 4 různé druhy masové Fondue v ceně od Fr. 54,- do Fr.59,- CHF podle vlastních výběrů hostů, kupř. Fondue Chinoise (48,-), Fondue Neptun (55,-), Fondue Bourguignonne (59,-) a Fondue Hubertus (59,-). Jak samy názvy těchto specialit prozrazují, jsou náplní nabídky různé druhy mas se speciálními přílohami. Samozřejmě si lze objednat i něco jiného a là Karte. Bližší údaje jsou uvedeny na webu restaurace Seegarten nebo přímo v restaurantu u vchodu. Podrobnosti organisace budou oznámeny na webu spolku Domova.


Abychom mohli učinit v resturaci Seegarten společnou objednávku, je nutné se zavčas přihlásit na mail josef@jorda.ch, nebo telefonicky od 9. do 17. listopadu t.r. na telelofon 061 821 13 36. Zatím se předběžně přihlásilo 8-10 krajanek resp. krajanů, další přihlášky jsou vítány.


Těšíme se na všechny a zdravíme zájemce českým Nazdar!

                                                                                                                Josef Jorda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Vladislav Bičík


Vláďa Bičík, celým jménem Vladislav Jaroslav Bičík, se narodil 19. 12. 1935 v Nové Vsi nad Popelkou v tehdejším Československu. Po absolvování pražské střední průmyslové školy strojnické studoval na ČVUT v Praze a promoval na fakultě strojírenství jako inženýr se zaměřením na chemii. Po studiích pracoval v československém chemickém průmyslu. V roce 1969 odešel s rodinou do Švýcarska, kde začal velmi rychle působit v basilejských chemičkách, nejdříve u firmy J. R. Geigy, posléze CIBA-Geigy a pak Novartis.


Vláďa Bičík začal svou karieru v ZID - v centrálních inženýrských službách firmy J. R. Geigy - kde posléze spolu s dalšími československými kolegy dosáhl značných odborných úspěchů, obvzláště při stavbě a realizaci chemických projektů a objektů a to nejen ve Švýcarsku, ale po celém světě.


Vláďa Bičík se stal spolu s československými kolegy z ČVUT poradcem, expertem pro obtížné, v chemickém oboru komplikované projekty a to již v 70. letech, tedy v době, kdy byl ve švýcarském chemickém průmyslu nedostek absolventů ETH, kteří dávali přednost působení v USA.


Vláďa Bičík nás opustil 19. 05. 2019, zemřel v Basileji.

                                                                                                                Josef Jorda, 8. 10. 2019


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Jiří Hraběta


Jiří Hraběta (*11. srpna 1937 - +4. června 2019) vystudoval obor "kamera" na pražské filmové akademii (FAMU) v legendárním "ročníku československé nové vlny" spolu s Věrou Chytilovou, Evaldem Schormem, Milošem Formanem, Ivanem Passerem, Antonínem Mášou, Pavlem Juráčkem, Janem Němcem, Jaromilem Jirešem a Jiřím Menzelem, s kterým ho spojovalo dlouholeté přátelství. Natočilii spolu též ročníkový film Míč (1958), viz foto:


Hrabeta

Působil pak ve Filmových ateliérech Barrandov jako pomocný kameraman a pomocný režisér, mj. ve filmech Mezi námi zloději (1964), Slečny přijdou později (1966), Když má svátek Dominika (1967) a Šíleně smutná princezna (1968).


Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde byl činný jako kameraman ve firmě CIBA (později Novartis), pro které s kamerou procestoval celý svět. Byl bratrem herce divadla Járy Cimrmana Jana Hraběty. Zemřel po delší nemoci 4. června 2019 v Basileji. Jiří Hraběta byl dlouholetým členem spolku Domov, jehož členové na něj budou stále vzpomínat.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opustil nás Georg Krinke


Dne 10. června 2019 zemřel prof. Dr. med. vet. Georg Krinke (nar. 12. 5. 1943 v Litomyšli). Vystudoval v Brně a ve Wroclavi v Polsku. Dva roky pracoval na universitě v Praze a 1968 odešel do Švýcarska. Pracoval u firmy Geigy, Ciba-Geigy, Novartis, Syngenta, Harlan a posléze soukromě jako poradce. Byl vědecky činný, uveřejnil ca. 100 vědeckých prací. Byl autorem knihy Pathologie laboratorního potkana. Po odchodu do penze pracoval soukromě celosvětově jako poradce.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opustil nás Miloš Rusek


Dne 17. června 2019 zemřel dipl. Ing. Miloš Rusek (nar. 29. dubna 1929 ve Zlíně). Pan Rusek byl dlouholetým členem spolku Domov a jeho výboru, dále byl delegátem spolku Domov ve Svazu spolků Čechů a Slovákú ve Švýcarsku.


Miloš Rusek vystudoval chemii na VUT v Bratislavě, pracoval ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VUGPT) v Gottwaldově, poté ve VUGPT v Kralupech. Po srpnu 1968 odešel do Švýcarska, kde pracoval ve firmě Geigy, posléze Ciba-Geigy, mimo jiné na problémech odstraňování škodlivosti výfukových plynů spalovacích motorů. Těžištěm jeho ůspěšné činnosti byla práce na vývoji katalysátorů. Byl autorem mnoha patentů. O výsledcích své práce přednášel na četných mezinárodních konferencích po celém světě. Budeme na něj stále vzpomínat jako na dobrého člověka, přítele a věrného a angažovaného člena našeho spolku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


zpět
archiv
referáty z úspěšných akcí
názory členů spolku Domov
zpět