Archiv akcí spolku Domov


Promítání filmu Petera Scheinera Naivní sny


V pátek 17. května (mája) 2019 v 19:30 hodin v Kollegienhaus Uni Basel, Petersplaz 1, v posluchárně č. 115, pořádá šýcarská pobočka Společnosti pro vědy a umění (SVU) promítání zajímavého filmu Petera Scheinera:


Naivní sny, židovská komunita se brání zániku, © AVA Scheiner AG / Zürich 2012


Židovská komunita ve slovenském Komárně slaví své 220. výročí. 220 let - působivé číslo. Přišlo mnoho hostů, také ze zahraničí, starosta města a samozřejmě členové, ale jen málo. To by nebylo samo o sobě neobvyklé, v Evropě mnoho náboženských komunit trpí ztrátou členství. Ale v tomto případě je důvod tragický. Citát z filmu: počátkem roku 1940 žilo v Komárnu 2,743 Židů, jen 248 z nich přežilo holocaust, dnes má obec 45 registrovaných členů.


Dva bratři, Tamas a Andras Paszternak, nyní třicetiletí, se chopili iniciativy již jako teenageři a vdechli obci nový život. Začali organizovat bohoslužby a kulturní akce a vytvořili noviny obce. Film ukazuje jejich angažmá, ale také sleduje ty, kteří sice v minulosti opustili Komárno, ale každoročně se účastní místních akcí na památku holocaustu.


Téma filmu je historie Židů v Komárně, jejichž přítomnost zde sahá až do 13. století.


Film v projevech u památníku a v rozhovorech s židovskými i nežidovskými občany Komárna, tématizuje otázku antisemitismu, který je stále ještě existentní a někdy se dokonce i zesiluje. Navzdory všemu však převládá pocit naděje, protože mimo jiné mohlo být za pomoci darů a příspěvků města Komárna renovováno centrum židovské obce s malou, krásnou synagogou. Nezanedbatelná část darů přišla ze Švýcarska od lidí, kteří z Komárna pocházejí i od jejich švýcarských přátel a rodin.


Peter Scheiner (*1947, Nové Zámky, Slovensko) vystudoval gymnázium v Komárně. Od roku 1959 první fotografické pokusy pod vedením učitele biologie Vojtěcha Biro. Spolu s Ladislavem Eliasem zakládá 1960 Fotoklub Komárno. V letech 1962-1965 je dopisovatelem slovenské televizie a lokálních a regionálních novin (Dunataj, Hlas Ľudu), také zúčastňuje různých fotografických výstav a soutěží. V letech 1965 až 1968 dělá asistenta kamery a kameramana dokumentárních a populálárně-vědeckých filmů v Krátkém filmu. Je také externí spolupracovník slovenské televize.


V roce 1968 emigruje do Švýcarska, kde pracuje jako kameraman, od roku 1972 jako samostatný filmař. Spolu se Susanne Scheiner zakládá filmovou produkční firmu: AudioVisuelles Atelier, od roku 1987 AVA Scheiner AG. Produkuje filmy pro různé zákazníky (např. Chocolat Frey, Zürcher Kantonsrat, DEZA). Kromě toho točí také své vlastní dokumentární filmy (Zebra Bar. Schweizer in Senegal, 2000, Erinnerungen für die Zukunft - Juden in Komarno, 2001, Aus Galizien in den Aargau. Wege eines jüdischen Europäers im 20. Jahrhundert, 2007 nebo Ende der Erinnerung?, 2017


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Návštěva BATA PARK & BATA MUZEUM v Möhlinu (AG)


Program 24. dubna 2019:


Sraz účastníků prohlídky na parkovišti BATA-Fabrikarealu                   11:00 hodin


Prohlídka BATA-Fabrikarealu, dále PARK-Arealu s typickými BATA domy pro zaměstnance

stejně jako ve Zlíně z doby 1930 až do 1945


návštěva BATA Clubhaus (společenský dům) s restaurací a společný oběd

krajanů                                                                                                 12:30 - 13:45 h


Transfer k BATA-Museum Möhlin Gemeindeverwaltung Hauptstrasse 96

osobními auty (parkoviště u restaurace)                                               14:15 h

a nebo Bus č. 88 od BATA PARK (konečná stanice Bus 88)        odjezd 14:05 h

ke Station Efeuweg                                                                   příjezd 14:09 h

a pak ca. 6 minut pěšky k Hauptstrasse 96 - Gemeindeverwaltung


Návštěva a prohlídka BATA-Museum Möhlin                                 14:30 -15:30 h

v budově Gemeindeverwaltung Möhlin Hauptstrasse 96


Doprava do Möhlinu / návrh:


vlak S1 Basel SBB do Möhlinu                                                     odjezd 10:20 / příjezd 10:40 h


Bus č. 88 zu BATA Areal nádraží                                                  odjezd 10:45 / příjezd 10:52 h

(konečná stanice BATA AREAL)


Osobními vozidly / auto

Příjezd k parkovišti BATA-Areal                                                               10:50 h


Poznámka: Kant. Strasse Rheinfelden - Möhlin ke „kružáku“ před Möhlinem, na „kružáku“, vlevo po obchvatu

obce Möhlin (ca. 3 km) až ke „kružáku“ BATA-PARK vlevo (značený výjezd na parkoviště BATA-PARK)


Restaurace BATA-Clubhaus je nově otevřená veřejná restaurace pro zaměstnance Arealu BATA-PARK a Industriezone (okolí). Šéfkuchař je český krajan, přivítá krajany rád v mateřském jazyce, na výběr jsou 2 menu à 16.50 CHF (vege / no-vege) a nebo Wochenhit za 18.50 CHF.


Předběžná reservace v restauraci BATA-Clubhaus je pro 15 osob, prosím o přihlášky na tel. 061-821 13 36 nebo e-mail:  josef@jorda.ch

                                                                                                                Josef Jorda


Od 23. 5. do 26. 5. 2019 bude v Möhlinu (AG) pobývat delegace města Zlín u příležitosti oslav 1225 let založení obce Möhlin. Akce se zúčastní i VDO Zlín (Velký dechový orchestr Zlín), který vystoupí v neděli 26. 5. na Kantonální hudební slavnosti s koncertním přednesem a pochodovou skladbou.


Tato akce se koná v rámci pravidelné výměny partnerských měst Zlín a Möhlin. Partnerství obou obcí bylo uzavřeno v květnu 2017.


Další informace rád poskytne Václav Šulista: coaching@sulista.ch


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Výbor Domova Vás srdečne pozýva na prednášku Umela inteligencia - mame sa jej bat, ci fandit, ktorá sa bude konať v piatok 26. 4. 2019 o 19:00, Kollegienhaus der Universität Basel, Hörsaal 118, Petersplatz 1, 4051 Basel. Prednášať bude prof. Juraj Spalek (Elektrotechnická fakulta Technickej univerzity v Žiline). Tešime sa na vašu hojnú účasť.

                                                                                                    Výbor Domova


Stručný obsah prednášky


Čo je umelá inteligencia (historický vývoj definícií)

Vlastnosti inteligentného  systému

Rôzne prístupy k inteligentným systémom (Turingov test, Problém čínskej izby, ... )

Umiestnenie technológií na báze umelej inteligencie na Gartner’s Hype Cycle

Príklady (Smart Industry 2018, American AI Initiative, Digital Health, ... )

Algoritmy versus umelá inteligencia

Superinteligencia - bod singularity

Je umelá inteligencia riziková?

Záver


Profesor Juraj Spalek sa narodil v Kežmarku v roku 1953. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1976 v študijnom odbore Oznamovacia a zabezpečovacia technika na Strojníckej a elektrotechnickej fakulte Vysokej školy dopravnej (VŠD) v Žiline.


Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil vo vednom odbore Oznamovacia technika po vedeniach v roku 1980. Pedagogické a výskumné aktivity v tom čase zameral na analýzu a syntézu elektronických systémov pre kritických procesy. Habilitačnú prácu na tému Vlastnosti elektronických systémov v kritických aplikáciách obhájil na Elektrotechnickej fakulte Vysokej školy dopravy a spojov (VŠDS) v Žiline v roku 1993, docentom bol menovaný na Katedre informačných a zabezpečovacích systémov. Mimoriadnym profesorom bol v rokoch 2003-2010. V roku 2010 sa na VŠDS inauguroval a následne mu prezident SR Ivan Gašparovič na návrh ministra školstva udelil titul profesora v odbore Automatizácia. Od roku 2010 je riadnym profesorom na Katedre riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity (UNIZA).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání krajanů v březnu na G80


Na setkání krajanů v březnu 2019 na G80 se nás sešlo 13, další se omluvili. Je potěšitelné že se naše řady rozrůstají, zájem krajanů o „Stammtisch krajanů” se zvyšuje. V denní době, kdy se setkání krajanů v prostorách restaurace „sámošky” na G80 obvykle koná, se schází také početná populace švýcarského obecenstva v penzijním věku a stoly bývají dosti obsazené. Abychom se tam rychle našli, paní M. Karlová ušila českou vlajku - ostatně přesně podle české normy - a ta se tam nacházela na stole. Paní Marii Karlové budiž tímto vzdán srdečný dík za její ochotu.

Diskutovalo se jako vždy o všem možném, m. j. také o budoucnosti spolku Domov. Valná hromada spolku Domov se bude konat 8. května 2019 v hotelu Alfa v Birsfeldenu, pozvánka k Valné hromadě spolu s programem schůze bude spolkem rozeslána. Krajané navrhují, aby členové spolku podali předem předsedovi spolku písemné návrhy k traktandům Valné hromady.

Krajané se po diskuzi o příštích akcích rozhodli k následujícím akcím a termínům:


•      Prohlídka průmyslového arealu bývalé firmy Baťa-Park Möhlin (Kanton AG) je naplánována na 24. dubna 2019. Baťa-Park je historický areál stojící pod ochranou Denkmalpflege Schweiz, obsahující továrnu s integrovanými domy pro Baťovy zaměstnance, se společenským domem etc. Obec Möhlin vlastní v jejich správní budově také - „Baťa-Muzeum” kde si lze prohlédnout dochované dokumenty té doby a také dopis prof. T. G. Masaryka k otevření Baťovy továrny v letech 1930. Informace o Baťa-Park Möhlin a o městu Zlín, odkud průmyslník Baťa a Baťa-koncern pochází, budou účastníkům akce předány osobně organisátorem akce. Město Zlín, které Baťův architekt Le Curbusier popisuje jako “shining phenomenon“ bylo sídlem Baťova koncernu. Organisační podrobnosti akce budou oznámeny také na webu Domova.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání krajanů v březnu 2019


Restaurant Seegarten na Grün 80 (Migros) uspořádal v listopadu 2018 akci Martinská husa. Českoslovenští krajané využili 22. listopadu pozvánku na tuto akci a sešlo se nás 25 krajanů,

z toho si 2 krajané "husu" odnesli raději domů.

Ambiance v restauraci byla opravdu prima, jak se patří. Ale vzhledem k tomu, že se pro

Švýcary pečená husa nenachází ve velké oblibě, mají zdejší kuchaři s touto československou

specialitou poněkud potíže a jen málo z nich ji dokáže tak upravit, jak si "česko-moravsko-

slovenská huba" - tedy husa křupavě vypečená - představuje. Prostě a krátce jsme moc

spokojeni nebyli. Dohodli jsme se ale po této zkušenosti s kuchyní na G80, že bychom se

mohli zase v listopadu na svátek Sv. Martina sejít v této restauraci, ale s výběrem specialit

à la Karte.

Na setkání krajanů v lednu 2019 na G80 se nás sešlo 11, další se omluvili. Diskutovalo se jako

vždy o všem možném, m. j. také o budoucnosti spolku Domov, o schůzce členů spolku

v prosinci, která se konala právě na toto théma. Krajané navrhují, aby členové spolku podali

předem předsedovi spolku písemné návrhy k traktandům Valné hromady.


Dohodli jsme se, že příští setkání krajanů se bude konat ve středu 20. března 2019 na

G80 ve 14 hodin tedy týden po Fasnachtech BS a BL. Zájemce o účast na setkání krajanů

prosíme o patřičnou reservaci v jejich kalendářích.


Případné dotazy k setkání krajanů lze učinit na tel. 061-821 13 36 nebo e-mail:  josef@jorda.ch


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zpět
akce