Archiv akcí spolku Domov a jiných zajímavých počinů


Bylinky

Autorské čtení se uskuteční v neděli 21. listopadu od 13:30 do 14:30 v Kreativraum Marina Livitchi v Rheinfelden (Kupfergasse 15, 4310 Rheinfelden). Bylinkový workshop začíná v 15:00 a bude trvat přibližně 2 hodiny. Je vhodný pro děti od ca 4 let.


Milé děti, příjďte nahlédnout do Bylinkového království, kde je svět barevný a voňavý. Žijí zde víly a skřítci, kteří se o všechny rostlinky, stromy a keře starají a dávají jim kouzelnou moc. Ty se potom stávají léčivými a pomáhají tak všem zvířátkům a lidem, když je něco trápí. Každá víla nebo skřítek se jmenuje po své kytičce, o kterou se stará od jara do podzimu. V tomto království žije také víla Sedmikráska a skřítek Šípek. Jsou to velcí kamarádi, kteří při svých hrách, ale i při péči o svoje rostlinky zažijí v Bylinkovém království spoustu dobrodružství.


Přečteme si pohádku, bylinkové básničky a poté si uděláme skutečný bylinkový workshop, kdy si děti budou moci vyrobit bylinkové produkty.


Na autorské čtení i na následující bylinkový workshop je nutné se předem přihlásit. Počet míst je omezený. Vstupné 10 CHF, pro členy spolku Domov zdarma.


Zájemci se mohou přihlásit na email info@domov.ch nebo na tel. čísle 076 306 91 55.


Během celé akce bude možné zakoupit pohádkovou knížku Bylinkové království (v českém i německém jazyce). Pohádková edukativní kniha Bylinkové království vypráví malým dětem laskavé příběhy a zároveň je nenásilnou formou seznámí s některými léčivými bylinkami, které rostou ve volné přírodě.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jahomi 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klavírní recital Marka Kozáka v Basileji 18. června 2021


Marek Kozák (* 8. června 1993 ve Frýdku-Místku) studoval od patnácti let na Janáčkově konzervatoři v Ostravě klavír u Moniky Tugendliebové a varhany u Martiny Zelové. Během studia zvítězil na soutěžní přehlídce konzervatoří v Pardubicích, na Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec mu bylo uděleno ocenění za provedení Beethovenovy skladby, na Brněnské klavírní soutěži 2011 dostal titul absolutního vítěze a také cenu za interpretaci díla Ference Liszta. Z dalších významných soutěžních úspěchů Marka Kozáka jmenujme v roce 2013 první cenu na Mezinárodní klavírní soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních a třetí cenu na chopinovské soutěži v Darmstadtu. V současné době je posluchačem klavírní třídy prof. Ivana Klánského na HAMU v Praze a též laureátem Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2016 a semifinalista Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina 2015 ve Varšavě. Jako sólista pravidelně koncertuje i v zahraničí. 6. června 2021 získal 3. místo v renomované klavírní soutěži Concours Géza Anda v Curychu.


Marek Kozak

18. června 2021 máme možnost slyšet Marka Kozáka například zde v Basileji ve Stadtcasinu Basel v rámci koncertní řady Kammermusik um halb acht. Na pořadu jeho klavíního recitalu jsou díla Bachova, Beethovenova a Schumannova. Vstupenky (pokud nejsou již vyprodané) je možné objednat v knihkupectví Tanner nebo online na Ticketcorner.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvanka konzularni

V pátek 11. prosince 2020 od 16 hodin středoevropského zimního času se uskuteční on-line debata zástupců sekce právně konzulární Ministerstva zahraničních věcí ČR s krajany. Debata bude zaměřena na řešení konkrétních konzulárních dotazů a konzulární problematiky Čechů, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí.


Na dotazy budou odpovídat Martin Smolek, náměstek ministra pro řízení sekce právní a konzulární, Pavel Pitel, ředitel konzulárního odboru, a Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti.


Debaty se můžete zúčastnit na základě předchozí registrace. Po vyplnění registračního formuláře (zde) Vám bude zaslán odkaz pro přihlášení na platformu Zoom. Zájem o účast můžete vyjádřit i přes Facebook. Máte-li už nyní dotaz, na který byste rádi znali odpověď, můžete ho napsat přímo do přihlašovacího formuláře.


Bližší informace lze nalézt na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR (zde).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Češi a Slováci "Jdou na jedno"!


Přijďte si pokecat a vychutnat zasloužené uvolnění Corona-virového režimu 19. 06. v 18:30 do Restaurace Antalya v Basileji na Leonhardsgraben 8. A nezapomeňte sebou vzít své české i slovenské kamarády či známé.Winki Na pivo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Česká školička Tulipán v Basileji opět zahajuje výuku!


Vážení přátelé,

po naprostém odmlčení diktovaném pandemií viru Covid-19 přichází od paní Dany Rauschenbach první pozitivní zpráva do rubriky Akce spolku Domov. Česká školička Tulipán v Basileji zahajuje po prázdninách (normálních i vynucených) opět výuku:


Pismenka tulip Skolni rok


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jahomi 1

Jahomi 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prohlášení výboru spolku Domov


Milí přátelé


Výbor Domova Vám přeje pevné zdraví. Kvůli současné pandemii jsme zrušili všechny plánované akce. Jakmile se však budeme moci vrátit k normálnímu způsobu života, uspořádá Domov tyto akce a nabídne Vám nadto další napínavý a jistě i zábavný program.


Dávejte na sebe pozor. Jsme s Vámi - i když momentálně jen cestou mailu a telefonicky.


Srdečně Vás zdravíme.


Za výbor Domova

                                                                                                    Jiří Hanzal, úřadující předseda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Přehled akcí spolku Domov v příštím období (podrobnosti budou sděleny později)


7. 4. 2020, 18:30         Beseda s velvyslankyní České republiky ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku

                                    paní Kateřinou Fialkovou

                                    Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, posluchárna 120


20. 4. 2020, 14:00       Setkání krajanů na G80


24. 4. 2020, 19:30       Přednáška doc. PhDr. Jarmily Bednaříkové, CSc.         

                                    Migrace v minulosti a dnes

                                    Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, posluchárna 115


8. 5. 2020, 19:30         Beseda s prof. Markem Jerie a Beatrix Jerie

                                    Náš život s Guarneri: Živol mezi Basilejí, Wengenem a Prahou

                                    Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, posluchárna 115
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Setkání krajanů 19. února 2020 na G80


Sešli jsme se opět na G80, tentokrát už v počtu 14 krajanů. V živé diskusi se hovořilo nejen o aktuální problematice Coronavirus v Číně a jeho potenciálního nebezpečí a rizika rozšíření se do Švýcarska a do okolního světa. Jak je dnes s pohledem několika dnů nazpět vidět, je toto nebezpečí opravdu aktuální. Dále se diskutovalo hlavně o průběžných starostech a zajímavostech z našeho okolí ale i o problematice Bydliště z pohledu zákona o daních z příjmů (v ČR), dále o představách českých daňových úřadů a ministerstva financí, jak nás informují krajané z osobních zkušeností v ČR.


Dohodli jsme se na dalším setkání krajanů, které se bude konat 20. dubna t. r. opět na G80, doufáme tentokrát už venku na terasách restaurace. Budeme se zabývat pokračováním akcí Augusta Raurica a také letošní Grilády v Rodersdorfu.


2. část akce Augusta Raurica 2020 se bude konat někdy v červenci - termín bude oznámen později. Podrobnosti a organisace budou diskutovány na příštím setkání krajanů v dubnu a pak oznámeny na webu Domova a v Bulletinu 2/2020.


Griláda je plánována na sobotu 29. srpna t. r. zase v Rodersdorfu. Na místě konání Grilády bylo díky myslivecké společnosti v Rodersdorfu nově postaráno o dodatečné rozšíření přístřešku pro ochranu jak před deštěm tak i slunečním žárem. Podrobnosti obou akcí budou oznámeny předem v Bulletinu Domova.


(P.S. 2. března 2020): Vzhledem k vývoji problematiky Coronavirus ve Švýcarsku je podle nejnovějších informací a opatření BAG (Bundesamt für Gesundheit) nutno počítat se změnou výše uvedených dat akcí. Aktuální informace budou uveřejněny pokud možno vždy na webu spolku Domov a nebo podle situace na mém telefonním čísle 061 821 13 36.

                                                                                                                Josef Jorda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nezpůsobují centrální banky krize aneb pohled rakouské ekonomické školy na naše krize


V pátek 7. února 2020 v 19:30 uspořádá spolek Domov v Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, 4051 Basel, posluchárna 115, přednášku Ing. Pavla Potužáka, Ph.D. z Prahy na téma: Nezpůsobují centrální banky krize aneb pohled rakouské ekonomické školy na naše krize.


Ekonomické krize a hospodářský cyklus obecně se zdají být nedílnou součástí vývoje moderních tržních ekonomik. Standardní ekonomická teorie přičítá recese a jejich hloubku negativním šokům, které hospodářství čas od času postihují. Friedrich August von Hayek (1899-1992), jako hlavní reprezentant rakouské ekonomické školy, se naopak snažil ukázat, že genetický kód většiny krizí pochází z předchozího neudržitelného boomu.


V naší přednášce stručně představíme podstatu ekonomické krize a její vysvětlení z pohledu ekonomie hlavního proudu. Následně podrobně ukážeme přístup F. A. Hayeka, nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1974. Jeho teorii nakonec aplikujeme na poslední finanční a hospodářskou krizi z konce minulé dekády. Ta mohla být vyvolána příliš uvolněnou měnovou politikou, vedoucí k boomu a bublinám na hypotečním trhu, jež musely nutně prasknout.


Pavel Potužák se zabývá především rakouskou teorií hospodářského cyklu, kapitálu a úroku. Dále se zabývá neoklasickou teorií hospodářského růstu, úroku a měnovou teorií. Ve svých pracích se snaží zejména o propojení rakouské teorie a hlavního proudu. Doktorát získal na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze v roce 2016. Od roku 2008 vyučuje na katedře ekonomie kurzy teoretické ekonomie. V roce 2010 absolvoval stáž na University of Houston, kde studoval Taylorovo pravidlo. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí, zejména pak společnosti ESHET (The European Society for the History of Economic Thought), jejíž je členem. Například na univerzitách v Petrohradě (2012), Římě (2015) a Paříži (2016) prezentoval svůj výzkum o rakouské teorii hospodářského cyklu, Hayekově MV-pravidle a možnosti nulové přirozené úrokové míry.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vánoce, Vánoce přicházejí!  Pozvánka na výstavu "České Vánoce"


V dětských očích jsou Vánoce časem zázraků, rituálů a splněných přání. V dospělosti se stávají nejen rodinné vánoční vzpomínky kouzelným místem, kdy se naše dospělé já, může na pár okamžiků dotknout toho malého hravého dítěte v nás. Dodržování tradičních zvyků je posvátnou chvílí, kdy se spolu v jeden okamžik spojí všechny generace. Přibližujeme se sami sobě, našim předkům a předáváme vánoční poselství našim nejmenším. Vánoce jsou symbolem posvátného času rozjímání, vděčnosti a lásky. My dospělí děláme mnohdy psí kusy, abychom přivedli vánoční kouzlo k nám domů a dětem tak darovali nezapomenutelné zážitky. Rukama od těsta na linecké a s jiskrou v oku od vaječňáku otevíráme výstavu „České Vánoce” v sobotu 16. 11. 2019 od 14:00 hodin v Schweizer Kindermuseu Baden. Přijďte se podívat, jestli „už tu byl”!


Sokol BADEN & CzechIN Český dům Zürich®


Výstavu a doprovodný program iniciovalo Schweizer Kindermuseum, které oslovilo ke spolupráci Sokol Baden. Muzeum již několik let pořádá výstavy "tradičních" oslav Vánoc, kdy jedna země prezentuje její tradice a zvyky. Letos máme tu čest my - Češi. Na realizaci výstavy „České Vánoce” se podíleli jak jednotlivci tak i instituce a spolky napříč celou Českou republikou a Švýcarskem. Velmi děkujeme za jejich ochotu, pomoc a jsme pyšní, že právě oni se stali součástí něčeho tak výjimečného! Děkujeme!!!


Podrobnější informace o výstavě a programu: České Vánoce


Vanoce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Izrael včera, dnes a zítra


V pátek 13. prosince a v pondělí 16. prosince 2019 v 19:30 hodin pořádá spolek Domov v Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, 4051 Basel, posluchárna 115 přednášky Karla Hrdličky na témata:  Izrael včera a dnes (13. 12. 2019) a Izrael dnes a zítra (16. 12. 2019).


Přednáška Izrael včera a dnes se zabývá zejména vznikem státu Izrael a rolí Československa jako největšího podporovatele vznikajícího státu Izrael.


Přednáška Izrael dnes a zítra se věnuje budoucnosti a možném vývoji státu Izrael.


Karel Hrdlička vyučuje od roku 2005 hebrejštinu a přednáší o různých  tématech z judaismu. Od roku 2007 začal pan Hrdlička doprovázet klienty cestovní kanceláře Avetour s.r.o. na poznávacích zájezdech po Izraeli, Jordánsku a Egyptě.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VerDost

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvánka na  "Fondue Spezialitäten" v listopadu a setkání krajanů v prosinci 2019 na G80.


Milé krajanky a krajané


Přesto, že se naše pozvánka na setkání krajanů na 16. října nedostala do Bulletinu 3/2019, setkání krajanů proběhlo s úspěchem. Sešlo se nás 11 krajanek a krajanů, několik dalších se omluvilo. Diskutovalo se jako obvykle na aktuální témata v ČR, ve Švýcarsku a i ve spolku Domov. S nevolí bylo v diskuzi komentováno, že komunikace vydavatele Bulletinu (výboru spolku Domov) poněkud vázne, pokud se nejedná o přednášky organizované předsedou J. Hanzalem. Toto se týká speciálně opomenutí či oznámení o činnostech krajanů jako byly: griláda v Rodersdorfu, akce Augusta Raurica a nebo nekrology krajanů, kteří nás opustili.  


Dnes jsme se rozhodli, že další setkání krajanů v roce 2019 se koná před Mikulášem 4. prosince ve 14 hodin na G80.


Po nezdařené, nedopečené Svatomartinské huse v minulém roce jsme konstatovali, že ve Švýcarsku nelze očekávat dobroty české kuchyně, prostě to kuchaři neumějí - vyjímku na husu ovšem činí restaturace Zur Wanderruh v Basileji. Jako náhradu jsme rozhodli, že se sejdeme na jinou akci a to 20. listopadu 2019 v 18 hodin v restauraci Seegarten na G80, na jejich nabídku nazvanou Fondue Spezialitäten ab 2 Personen.  Nabídka restaurace zní na 4 různé druhy masové Fondue v ceně od Fr. 54,- do Fr.59,- CHF podle vlastních výběrů hostů, kupř. Fondue Chinoise (48,-), Fondue Neptun (55,-), Fondue Bourguignonne (59,-) a Fondue Hubertus (59,-). Jak samy názvy těchto specialit prozrazují, jsou náplní nabídky různé druhy mas se speciálními přílohami. Samozřejmě si lze objednat i něco jiného a là Karte. Bližší údaje jsou uvedeny na webu restaurace Seegarten nebo přímo v restaurantu u vchodu. Podrobnosti organisace budou oznámeny na webu spolku Domova.


Abychom mohli učinit v resturaci Seegarten společnou objednávku, je nutné se zavčas přihlásit na mail josef@jorda.ch, nebo telefonicky od 9. do 17. listopadu t.r. na telelofon 061 821 13 36. Zatím se předběžně přihlásilo 8-10 krajanek resp. krajanů, další přihlášky jsou vítány.


Těšíme se na všechny a zdravíme zájemce českým Nazdar!

                                                                                                                Josef Jorda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvánka na říjnové setkání krajanů na G80 / 2019


Milé krajanky a krajané


Setkání krajanů má za sebou už více než tříletou tradici. Obvykle se scházíme každý druhý měsíc v roce a to na 3. středu v měsíci, ovšem s vyjímkami, jako jsou různé svátky, vánoce a podobně. Na Griládě (picknicku) dne 25. srpna 2019 v Rodersdorfu jsme se dohodli, že se další setkání krajanů bude konat ve středu 16. října 2019 ve 14 hodin zase na G80. Samozřejmě na tato setkání krajanů může přijít kdokoliv, všichni jsou vítáni. Naše zkušenost praví, že se zde debatuje a hovoří nejen o historii či historkách z rodné země, nýbrž o aktulitách jak v našem švýcarském domově tak i v Čechách a na Moravě, samozřejmě jsou srdečně pozváni i přátelé slovenské národnosti.


Poslal jsem do Bulletinu 3/2019 zavčas článek o Griládě v Rodersdorfu, ale po jeho obdržení zjišťuji, že nebyl převzat do tisku, nemám k tomu žádné vysvětlení. Proto se pokouším oznámením přes web Domova komunikovat se zájemci o setkání krajanů.


Poznámka pro krajany, kteří se dostaví po prvé a pro ty, co třeba už zapomněli jak vypadáme: aby v samoobslužné restauraci na G80 bylo na první pohled poznat stůl obsazený krajany, zhotovila v minulosti paní Marie Karlová českou vlaječku, tato bude položena / postavena na stole. Budiž paní Karlové vzdán krajanský vděk a chvála.


Těšíme se na všechny a zdravíme zájemce českým Nazdar!

                                                                                                                Josef Jorda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Osudové osmičky pohledem české šlechty: Schwarzenbergové ve 20. století


V pátek 13. září 2019 v 19:30 uspořádá spolek Domov v Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, 4051 Basel, posluchárna 115, přednášku Mgr. Zdeňka Hazdry, Ph.D. z Prahy na téma Osudové osmičky pohledem české šlechty: Schwarzenbergové ve 20. století.


Obsah přednášky:

Převratné změny 20. století výrazným způsobem ovlivnily i prostředí české zemské šlechty. Rozpad rakousko-uherské monarchie a vznik Československé republiky, stejně tak nástup autoritářských a totalitárních ideologií nastolily naprosto odlišné politické a společenské podmínky, které byly pro šlechtu nejen cizí, ale současně přinesly konec její existence jako sociální vrstvy. Hlavní pozornost bude věnována známému a vlivnému rodu Schwarzenbergů. Jak se tyto přelomové události otiskly v životních příbězích jeho členů a jaké postoje tváří v tvář těmto dějinným momentům zastávali?


Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. (*1983) vystudoval historii se specializací na moderní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval stáže a semináře v Německu a Rakousku. Získal mj. Cenu Učené společnosti České republiky pro rok 2002 za práci v oblasti historie (kategorie studentů). V letech 2008-2010 byl zaměstnán v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde vytvořil a vedl oddělení zabývající se dějinami české společnosti v letech nacistické okupace. Po několik měsíců tuto instituci také dočasně řídil. V letech 2010-2014 působil jako vědecký pracovník na Katedře středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se zvláště na problematiku šlechty v období mezi světovými válkami a v časech totalitních režimů; dále pak na tematiku protinacistického odboje a komunistické perzekuce v 50. letech 20. století. Je autorem monografie Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Mezi demokracií a totalitními režimy (Nakladatelství Lidové noviny 2015) a řady dalších studií. Věnuje se i popularizaci historie. Spolupracuje s Českým rozhlasem (např. cyklus Osudové ženy) a Českou televizí (např. cyklus Neznámí hrdinové). Je též autorem či spoluautorem scénářů k hudebně-literárním pořadům a televizním dokumentům. Od května 2014 zastává funkci ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prohlídka Monitorovací stanice pro kontrolu vody v Rýnu


Ve středu 25. září 2019 v 18:00 uspořádá spolek Domov z iniciativy nového člena výboru Jana Mazáčka prohlídku Monitorovací stanice Rýna (Rheinüberwachungsstation RÜS), Hafenstrasse 56, D-79576 Weil am Rhein.

Po velké chemické havárii ve Schweizerhalle 1. listopadu 1986 se země Bádensko-Württembersko a Švýcarsko dohodly, že pro zajištění účinné ochrany Rýna je nezbytná spolupráce, přesahující hranice. Výsledkem bylo vybudování Monitorovací stanice Rýna (RÜS) ve Weil am Rhein, první binacionální stanice na světě. Laboratoř stanice kontroluje, zda se v rýnské vodě nenachází jedna ze 670 možných škodlivin, z toho je 420 monitorováno denně. V případě nehody nebo výskytu množství škodliviny, které překračuje stanovené normy,  jsou varovány všechny státy, jimiž Rýn protéká.

Využijte jedinečnou příležitost navštívit tuto stanici, která zaručuje, že ze Švýcarska do Německa „neproklouzne nepozorovaně ani ondatra”. Prohlídka bude trvat zhruba jednu hodinu.


Plánek pro příjezd na kole nebo autem (auto se doporučuje hlavně starším členům). Monitorovací stanice je označena červenou šipkou a trasa je vyznačena od kruhového objezdu, kde se nachází známá firma Auto-Teile-Unger (A.T.U.):


Planek 1

Plánek pro příjezd tramvají č. 8 od nádraží SBB, směr Weil am Rhein, do stanice Dreiländerbrücke (zelená šipka), potom ca. 1.6 km pěšky po Colmarer Strasse a přístavem k monitorovací stanici.

Trasa je vyznačena od stanice Dreiländerbrücke až ke kruhového objezdu, kde se nachází A.T.U.Planek 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Griláda / picknick / setkání krajanů v srpnu 2019


V souvislosti se změnou klimatu i v našem okolí,  problematikou ovzduší / CO2 a hlavně vznikem sucha v lesích platí stále ještě zákaz ohnů, grilády, pouštění raket atd. Kantony BS a BL zakázaly v zájmu ochrany obyvatel navíc vstup do některých částí lesů.


Rozhodli jsme se proto místo plánované grilády uspořádat na setkání krajanů - picknick na stejném místě ale bez ohně.  Jak již oznámeno na webu, navrhli jsme termín v neděli tak, abychom umožnili i novým krajanům, kteří jsou během týdne zaměstnáni jinými povinnostmi, zůčastnit se setkání třeba i s dětmi.


Setkání krajanů a picknick se bude konat v neděli 25. srpna 2019. Sraz je v 11:00 hodin u kostela v Rodersdorfu/kanton SO. Sejdeme se v Rodersdorfu/SO u kostela (akademická čtvrthodinka čekání) a pak je společný odjezd/odchod na místo grilády. Doprava na sraz krajanů je možná autem a nebo i tramvají č. 10 až na konečnou stanici tramvaje v Rodersdorfu. Navrhované  BVB spojení do Rodersdorfu je z Basel-Aeschenplatz (10:07 h, Rodersdorf 10:48 h). Vzdálenost mezi  konečnou stanicí tramvaje č. 10 a místem srazu u kostela je ca. 200 m.


Účastníci picknicku si občerstvení zajistí sami podle jejich chuti a potřeby a nebo po vzájemné dohodě mezi přihlášenými. Nápoje minerální vodu, pivo a víno obstarají organisátoři setkání. Podobně jako v r. 2017 se opět naše milé krajanky nabídly připravit různé saláty a výrobky české domácí kuchyně, což je srdečně vítáno. Těšíme se, že se setkání krajanů zúčastní i noví krajané, jejich příspěvky nebo připomínky budou srdečně vítany.


Zájemce  o setkání krajanů v Rodersdorfu prosíme o přihlášku na mail josef@jorda.ch nebo telefonem na č. 061 821 13 36.


Těšíme se na setkání a zdravíme účastníky českým  Nazdar!


                                                                                                                Josef Jorda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vítejte v římské Antice - Augusta Raurica z doby před 2000 lety


Vážení krajané, členové i nečlenové spolku Domov v Basileji a čtenáři informací na webu spolku. Vzhledem k tomu, že Bulletin 2/2019 ještě nevyšel, používáme této cesty k informaci o připravované akci „Vítejte v římské Antice - Augusta Raurica z doby před 2000 lety”. Bude nás těšit, když se přihlásíte a akce zúčastníte.


    1.    Sraz účastníků akce Augusta Raurica 2019 je 17. července 2019 v 10:15 hodin na

            parkovišti P1 v Augusta Raurica / Augst BL


           (čekací doba je akademických 15 min.), opozdilí nás najdou jistě v areálu Augusta Raurica


      •    společný odchod k centru Römerstadt Augusta Raurica, prohlídka se koná pod vedením


            paní Marie Karlové, trvání prohlídky ca. 2 hod nebo i déle po dohodě účastníků


      •    při velkém horku lze pobýt i ve stínu v zadní části Amphitheater Augusta Raurica


      •    v případě deště prohlídka muzea (vstupné 6 Fr. na osobu)


      •    jedná se o prohlídku „per pedes“ tedy pěšky, účastníci si připraví vhodné boty a pokrývku

           hlavy ve vlastním zájmu


      •    v případě zájmu a nebo příště lze prohlídku prodloužit v Kaiseraugstu o „Kastellmauer,

           Rheinthermen, frühe Kirche & Bischofsresidenz”, doba prohlídky ca. 1,5 hodiny


    2.    Možnosti dopravy tramvají a nebo autobusem:


      •    AutoBus č. 81 z Aeschenplatz s přestupem na autobus č. 83 v Pratteln nebo Augst


      •    tramvaj Basel - Pratteln č. 14, výstup na předposledni stanici tramvaje Pratteln/Bahnhofstrasse

           a pak přestup u nádraží na Bahnhofstrasse na AutoBus č. 83 směr Liestal - Bahnhof, (vzdále-

           nost ca. 50 m od tramvaje č. 14) AutoBus z Prattelnu ke stanici Kaiseraugst Bhf.


    3.    Možnost dopravy vlakem: S1 Basel-Kaiseraugst BL

           Vlak S1 z Basileje, příjezd an Bahnhof Kaiseraugst


    4.    Příchod od nádraží Kaiseraugst Bhf. k Römerstadt Augusta je pro příchozí značen

          „AUGUSTA RAURICA” a je veden k „Römisches Handels- und Gewerbehaus”, (délka ca. 5

          minut), poté po silnici dolů až ke křižovatce a pak vlevo nahoru k „römisches Stadzentrum-

          Muzeum” k parkovišti P1, délka pěšky ca. 12 minut


    5.    Příjezd autem k AUGUSTA RAURICA je také možný z Augst/BL na parkoviště P1 nebo

           P2 v Römerstadt Augusta Raurica (P3 není v provozu)


    Všeobecné informace:


      •    Plán areálu „SALVE AUGUSTA RAURICA” bude účastníkům akce předán osobně při

           setkání na místě srazu


      •    možnost stravování / nápojů „zwischendurch” je v kiosku areálu Augusta Raurica a nebo

           po skončení akce v restauracích Augst nebo Kaiseraugst. Pozn: restaurace Römerhof

           v areálu Augusta Raurica je otevřena až večer od 18 hodin


      •    přihlášky na akci předem u pí. Marie Karlové tel. 061 461 36 08 nebo mailem na adresu:

           marie.karel@bluewin.ch


      •    komunikace v den prohlídky je možná na mobil pí. M. Karlové 079 222 51 59


      •    přihlášky na akci lze také podat adresu josef@jorda.ch  a nebo tel. 061 821 13 36


                                                                                                                Josef Jorda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Promítání filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina


V pátek 14. června 2019 v 19:30 hodin pořádá spolek Domov v Kollegienhaus Uni Basel, Petersplatz 1, 4003 Basel, v posluchárně 118 promítání filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina (ČR/GB /Francie/Itálie/Rusko, 1994, komedie, 106 min., režie: Jiří Menzel; scénář: Zdeněk Svěrák). Nechte se překvapit kouzlem tohoto - podle našeho názoru bohužel málo hraného - filmu Jiřího Menzela, který pravděpodobně málokdo z nás doposud viděl.


Obsah filmu:

Malá ruská vesnička Rudá je jednoho červnového dne roku 1941 vyrušena ze svého klidu nouzovým přistáním vojenského letadla. Porouchaný stroj zůstává ve vesnici odstaven a je k němu přidělena hlídka - vojín Ivan Čonkin, prosťáček sloužící u kuchyně, kde jezdí s koňmi. Dny plynou a vypadá to, že na Čonkina a letadlo nahoře zapomněli. Čonkinovi to moc nevadí, velice se sblížil s místní pošťačkou Ňurou a vesnice ho vlastně vzala za svého. Jen předseda kolchozu Golubjev je z jeho přítomnosti nervózní - domnívá se, že Čonkin byl do Rudé vyslán na pozorování, že má zjistit, jaké jsou skutečné poměry v jeho kolchoze. A  pak vypukne válka... Komedie, natočená podle románu Vladimíra Vojnoviče, byla realizována v široké mezinárodní koprodukci. Točilo se v bývalém vojenském prostoru Milovice s ruskými herci, kteří byli posléze nadabováni českými kolegy. Kromě toho hrají ve filmu i někteří naši známí herci, např. Marián Labuda a Ilja Racek.


Jiří Menzel (nar. 23. 2. 1938 v Praze) absolvoval v roce 1962 na pražské FAMU obor filmová režie. Třebaže je doma i ve světě znám především svými filmy, je i vynikajícím a osobitým divadelním hercem a režisérem. Mimo jiné byl tvůrcem mimořádně zdařilé inscenace Machiavelliho komedie Mandragora v pražském divadle Činoherní klub, jež se hrála nepřetržitě 11 let (1965-76) a v níž zazářili mj. J. Hrzán, J. Somr i František Husák a další. Pro hravý, klaunskou atmosférou prosycený režisérský rukopis jsou Menzelovy práce pro české divadlo vždy přínosem.

    Značný ohlas doma i v zahraničí však vzbudila především Menzelova filmová tvorba pro svou schopnost vyprávět o prostých lidech, z nichž někteří podléhají v nerovném zápase s násilím, byrokracií, totalitní zvůlí, a druzí zase svou osobitostí, někdy až bizarní originalitou obohacují život kolem sebe. Hrdiny svých filmů našel především v díle spisovatele B. Hrabala, autora řady tragikomických příběhů všedního dne. Za filmový přepis Hrabalovy novely Ostře sledované vlaky získal v roce 1967 filmového Oscara.

    Na začátku normalizace dokončil Menzel svůj druhý film podle Hrabalových povídek Skřivánci na niti, který však pro svou kritiku komunistické zvůle skončil v trezoru a k divákům se dostal až po listopadu 1989. V obou filmech vytvořil hlavní role neopakovatelným způsobem Václav Neckář. Další Menzelovy hrabalovské filmy Postřižiny (s M. Vášáryovou, J. Schmitzerem a J. Hanzlíkem) a Slavnosti sněženek stejně jako jeho komediální filmy ze 70. a 80. let, točené často na námět Z. Svěráka (Na samotě u lesa, Báječní muži s klikou či Vesničko má středisková), patří k tomu nejlepšímu, co česká kinematografie dosud vytvořila. Neméně úzce a současně úspěšně je Menzel spojen s dílem V. Vančury, jehož poetiku dokázal přesvědčivě přenést na filmové plátno (Rozmarné léto, kde si s chutí zahrál komedianta Arnoštka, či Konec starých časů).

    I po listopadu 1989 Menzel patří mezi ve světě nejuznávanější české filmové tvůrce. Velký úspěch zaznamenal v roce 1994 na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách svým filmem Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina, za scenáristické spolupráce Z. Svěráka.

         Jiří Menzel je společně s M. Formanem, V. Chytilovou, I. Passerem a J. Němcem hlavní osobností generace filmových režisérů, která do československého filmu vstoupila ve druhé polovině 60. let a dodnes získává svou tvorbou úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Loutkové představení - Zlatá husa


Česká školička Tulipán v Basileji a spolek DOMOV Vás srdečně zvou na loutkové představení


Divadla Buchty a loutky: Zlatá husa  (Pohádka pro děti od čtyř let)


Kdy:   26. května 2019 v 15:00

Kde:   hotel Alfa Birsfelden/BL


Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně, to proto, že se mu princezna líbí a chce ji rozesmát. A vlastně by si ji klidně i vzal za ženu. Jenže pan král je proti, a tak musí přijít na pomoc i jedna hodná obryně. Prostě chamtivost se nevyplácí, smutek je špatný rádce a i ten poslední a vysmívaný se nakonec může stát králem.


Ale dál... dál už raději přijďte do divadla, ať stihnete šťastný konec.


Cena festivalu MATEŘINKA LIBEREC 2011 (scénář inscenace). Zvláštní cena poroty v kategorii 5-7 let.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•      Stammtisch krajanů v květnu se bude konat 22. 05. 2019 ve 14 hod. na G80.


•      Griláda krajanů je naplánována na sobotu 24. srpna 2019 v Rodersdorfu, aby se tak dala možnost k setkání se členům i nečlenům spolku, krajanům i mimo pracovní dobu v týdnu. Podrobnosti budou ještě oznámeny na webu Domova.


•      Návštěva a prohlídka Augusta Raurica v budoucnosti - podrobnosti a datum bude ještě oznámeno


Vzhledem k tomu, že první dvě naplánované akce jsou krátkodobé, je nutné aby byly uvedeny aspoň předběžně informativně už teď v Bulletinu 1/2019. Podrobnosti budou po vypracování programů uvedeny na webu spolku Domov pod:   domov.ch/akce.html


Dotazy na tel. 061-821 13 36 nebo e-mail:  josef@jorda.ch


                                                                                                                Josef Jorda, 21. 3. 2019


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Promítání filmu Petera Scheinera Naivní sny


V pátek 17. května (mája) 2019 v 19:30 hodin v Kollegienhaus Uni Basel, Petersplaz 1, v posluchárně č. 115, pořádá šýcarská pobočka Společnosti pro vědy a umění (SVU) promítání zajímavého filmu Petera Scheinera:


Naivní sny, židovská komunita se brání zániku, © AVA Scheiner AG / Z�rich 2012


Židovská komunita ve slovenském Komárně slaví své 220. výročí. 220 let - působivé číslo. Přišlo mnoho hostů, také ze zahraničí, starosta města a samozřejmě členové, ale jen málo. To by nebylo samo o sobě neobvyklé, v Evropě mnoho náboženských komunit trpí ztrátou členství. Ale v tomto případě je důvod tragický. Citát z filmu: počátkem roku 1940 žilo v Komárnu 2,743 Židů, jen 248 z nich přežilo holocaust, dnes má obec 45 registrovaných členů.


Dva bratři, Tamas a Andras Paszternak, nyní třicetiletí, se chopili iniciativy již jako teenageři a vdechli obci nový život. Začali organizovat bohoslužby a kulturní akce a vytvořili noviny obce. Film ukazuje jejich angažmá, ale také sleduje ty, kteří sice v minulosti opustili Komárno, ale každoročně se účastní místních akcí na památku holocaustu.


Téma filmu je historie Židů v Komárně, jejichž přítomnost zde sahá až do 13. století.


Film v projevech u památníku a v rozhovorech s židovskými i nežidovskými občany Komárna, tématizuje otázku antisemitismu, který je stále ještě existentní a někdy se dokonce i zesiluje. Navzdory všemu však převládá pocit naděje, protože mimo jiné mohlo být za pomoci darů a příspěvků města Komárna renovováno centrum židovské obce s malou, krásnou synagogou. Nezanedbatelná část darů přišla ze Švýcarska od lidí, kteří z Komárna pocházejí i od jejich švýcarských přátel a rodin.


Peter Scheiner (*1947, Nové Zámky, Slovensko) vystudoval gymnázium v Komárně. Od roku 1959 první fotografické pokusy pod vedením učitele biologie Vojtěcha Biro. Spolu s Ladislavem Eliasem zakládá 1960 Fotoklub Komárno. V letech 1962-1965 je dopisovatelem slovenské televizie a lokálních a regionálních novin (Dunataj, Hlas Ľudu), také zúčastňuje různých fotografických výstav a soutěží. V letech 1965 až 1968 dělá asistenta kamery a kameramana dokumentárních a populálárně-vědeckých filmů v Krátkém filmu. Je také externí spolupracovník slovenské televize.


V roce 1968 emigruje do Švýcarska, kde pracuje jako kameraman, od roku 1972 jako samostatný filmař. Spolu se Susanne Scheiner zakládá filmovou produkční firmu: AudioVisuelles Atelier, od roku 1987 AVA Scheiner AG. Produkuje filmy pro různé zákazníky (např. Chocolat Frey, Zürcher Kantonsrat, DEZA). Kromě toho točí také své vlastní dokumentární filmy (Zebra Bar. Schweizer in Senegal, 2000, Erinnerungen für die Zukunft - Juden in Komarno, 2001, Aus Galizien in den Aargau. Wege eines jüdischen Europäers im 20. Jahrhundert, 2007 nebo Ende der Erinnerung?, 2017


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Návštěva BATA PARK & BATA MUZEUM v Möhlinu (AG)


Program 24. dubna 2019:


Sraz účastníků prohlídky na parkovišti BATA-Fabrikarealu                   11:00 hodin


Prohlídka BATA-Fabrikarealu, dále PARK-Arealu s typickými BATA domy pro zaměstnance

stejně jako ve Zlíně z doby 1930 až do 1945


návštěva BATA Clubhaus (společenský dům) s restaurací a společný oběd

krajanů                                                                                                 12:30 - 13:45 h


Transfer k BATA-Museum Möhlin Gemeindeverwaltung Hauptstrasse 96

osobními auty (parkoviště u restaurace)                                               14:15 h

a nebo Bus č. 88 od BATA PARK (konečná stanice Bus 88)        odjezd 14:05 h

ke Station Efeuweg                                                                   příjezd 14:09 h

a pak ca. 6 minut pěšky k Hauptstrasse 96 - Gemeindeverwaltung


Návštěva a prohlídka BATA-Museum Möhlin                                 14:30 -15:30 h

v budově Gemeindeverwaltung Möhlin Hauptstrasse 96


Doprava do Möhlinu / návrh:


vlak S1 Basel SBB do Möhlinu                                                     odjezd 10:20 / příjezd 10:40 h


Bus č. 88 zu BATA Areal nádraží                                                  odjezd 10:45 / příjezd 10:52 h

(konečná stanice BATA AREAL)


Osobními vozidly / auto

Příjezd k parkovišti BATA-Areal                                                               10:50 h


Poznámka: Kant. Strasse Rheinfelden - Möhlin ke „kružáku“ před Möhlinem, na „kružáku“, vlevo po obchvatu

obce Möhlin (ca. 3 km) až ke „kružáku“ BATA-PARK vlevo (značený výjezd na parkoviště BATA-PARK)


Restaurace BATA-Clubhaus je nově otevřená veřejná restaurace pro zaměstnance Arealu BATA-PARK a Industriezone (okolí). Šéfkuchař je český krajan, přivítá krajany rád v mateřském jazyce, na výběr jsou 2 menu à 16.50 CHF (vege / no-vege) a nebo Wochenhit za 18.50 CHF.


Předběžná reservace v restauraci BATA-Clubhaus je pro 15 osob, prosím o přihlášky na tel. 061-821 13 36 nebo e-mail:  josef@jorda.ch

                                                                                                                Josef Jorda


Od 23. 5. do 26. 5. 2019 bude v Möhlinu (AG) pobývat delegace města Zlín u příležitosti oslav 1225 let založení obce Möhlin. Akce se zúčastní i VDO Zlín (Velký dechový orchestr Zlín), který vystoupí v neděli 26. 5. na Kantonální hudební slavnosti s koncertním přednesem a pochodovou skladbou.


Tato akce se koná v rámci pravidelné výměny partnerských měst Zlín a Möhlin. Partnerství obou obcí bylo uzavřeno v květnu 2017.


Další informace rád poskytne Václav Šulista: coaching@sulista.ch


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Výbor Domova Vás srdečne pozýva na prednášku Umela inteligencia - mame sa jej bat, ci fandit, ktorá sa bude konať v piatok 26. 4. 2019 o 19:00, Kollegienhaus der Universität Basel, Hörsaal 118, Petersplatz 1, 4051 Basel. Prednášať bude prof. Juraj Spalek (Elektrotechnická fakulta Technickej univerzity v Žiline). Tešime sa na vašu hojnú účasť.

                                                                                                    Výbor Domova


Stručný obsah prednášky


Čo je umelá inteligencia (historický vývoj definícií)

Vlastnosti inteligentného  systému

Rôzne prístupy k inteligentným systémom (Turingov test, Problém čínskej izby, ... )

Umiestnenie technológií na báze umelej inteligencie na Gartner’s Hype Cycle

Príklady (Smart Industry 2018, American AI Initiative, Digital Health, ... )

Algoritmy versus umelá inteligencia

Superinteligencia - bod singularity

Je umelá inteligencia riziková?

Záver


Profesor Juraj Spalek sa narodil v Kežmarku v roku 1953. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1976 v študijnom odbore Oznamovacia a zabezpečovacia technika na Strojníckej a elektrotechnickej fakulte Vysokej školy dopravnej (VŠD) v Žiline.


Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil vo vednom odbore Oznamovacia technika po vedeniach v roku 1980. Pedagogické a výskumné aktivity v tom čase zameral na analýzu a syntézu elektronických systémov pre kritických procesy. Habilitačnú prácu na tému Vlastnosti elektronických systémov v kritických aplikáciách obhájil na Elektrotechnickej fakulte Vysokej školy dopravy a spojov (VŠDS) v Žiline v roku 1993, docentom bol menovaný na Katedre informačných a zabezpečovacích systémov. Mimoriadnym profesorom bol v rokoch 2003-2010. V roku 2010 sa na VŠDS inauguroval a následne mu prezident SR Ivan Gašparovič na návrh ministra školstva udelil titul profesora v odbore Automatizácia. Od roku 2010 je riadnym profesorom na Katedre riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity (UNIZA).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Setkání krajanů v březnu na G80


Na setkání krajanů v březnu 2019 na G80 se nás sešlo 13, další se omluvili. Je potěšitelné že se naše řady rozrůstají, zájem krajanů o „Stammtisch krajanů” se zvyšuje. V denní době, kdy se setkání krajanů v prostorách restaurace „sámošky” na G80 obvykle koná, se schází také početná populace švýcarského obecenstva v penzijním věku a stoly bývají dosti obsazené. Abychom se tam rychle našli, paní M. Karlová ušila českou vlajku - ostatně přesně podle české normy - a ta se tam nacházela na stole. Paní Marii Karlové budiž tímto vzdán srdečný dík za její ochotu.

Diskutovalo se jako vždy o všem možném, m. j. také o budoucnosti spolku Domov. Valná hromada spolku Domov se bude konat 8. května 2019 v hotelu Alfa v Birsfeldenu, pozvánka k Valné hromadě spolu s programem schůze bude spolkem rozeslána. Krajané navrhují, aby členové spolku podali předem předsedovi spolku písemné návrhy k traktandům Valné hromady.

Krajané se po diskuzi o příštích akcích rozhodli k následujícím akcím a termínům:


•      Prohlídka průmyslového arealu bývalé firmy Baťa-Park Möhlin (Kanton AG) je naplánována na 24. dubna 2019. Baťa-Park je historický areál stojící pod ochranou Denkmalpflege Schweiz, obsahující továrnu s integrovanými domy pro Baťovy zaměstnance, se společenským domem etc. Obec Möhlin vlastní v jejich správní budově také - „Baťa-Muzeum” kde si lze prohlédnout dochované dokumenty té doby a také dopis prof. T. G. Masaryka k otevření Baťovy továrny v letech 1930. Informace o Baťa-Park Möhlin a o městu Zlín, odkud průmyslník Baťa a Baťa-koncern pochází, budou účastníkům akce předány osobně organisátorem akce. Město Zlín, které Baťův architekt Le Curbusier popisuje jako “shining phenomenon“ bylo sídlem Baťova koncernu. Organisační podrobnosti akce budou oznámeny také na webu Domova.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Setkání krajanů v březnu 2019


Restaurant Seegarten na Grün 80 (Migros) uspořádal v listopadu 2018 akci Martinská husa. Českoslovenští krajané využili 22. listopadu pozvánku na tuto akci a sešlo se nás 25 krajanů,

z toho si 2 krajané "husu" odnesli raději domů.

Ambiance v restauraci byla opravdu prima, jak se patří. Ale vzhledem k tomu, že se pro

Švýcary pečená husa nenachází ve velké oblibě, mají zdejší kuchaři s touto československou

specialitou poněkud potíže a jen málo z nich ji dokáže tak upravit, jak si "česko-moravsko-

slovenská huba" - tedy husa křupavě vypečená - představuje. Prostě a krátce jsme moc

spokojeni nebyli. Dohodli jsme se ale po této zkušenosti s kuchyní na G80, že bychom se

mohli zase v listopadu na svátek Sv. Martina sejít v této restauraci, ale s výběrem specialit

à la Karte.

Na setkání krajanů v lednu 2019 na G80 se nás sešlo 11, další se omluvili. Diskutovalo se jako

vždy o všem možném, m. j. také o budoucnosti spolku Domov, o schůzce členů spolku

v prosinci, která se konala právě na toto théma. Krajané navrhují, aby členové spolku podali

předem předsedovi spolku písemné návrhy k traktandům Valné hromady.


Dohodli jsme se, že příští setkání krajanů se bude konat ve středu 20. března 2019 na

G80 ve 14 hodin tedy týden po Fasnachtech BS a BL. Zájemce o účast na setkání krajanů

prosíme o patřičnou reservaci v jejich kalendářích.


Případné dotazy k setkání krajanů lze učinit na tel. 061-821 13 36 nebo e-mail:  josef@jorda.ch


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zpět
akce
zpět