masarykfond

Masarykův fond

c/o Marie Fischer

Monbijoustrasse 89

CH-3007 Bern


E-Mail:  marofi@gmx.ch

Masarykův fond (MF) je zařízení Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku (SSČS).


Jeho účelem je organisovat a poskytovat finanční, sociální a jinou pomoc našim krajanům, kteří se bez svého zavinění dostali do stavu vyžadujícího pomoc a jsou některým členským spolkem Svazu, nebo jeho členem pro poskytnutí pomoci doporučeni.


Původní Masarykův fond byl založen na počest 80. narozenin TGM již za první republiky 7. března 1930 na podnět jeho dcery, paní Olgy Masarykové-Revilliod, žijící ve Švýcarsku. Znovu založen byl na sjezdu delegátů SSČS, konaným 15. května 1971 v Curychu.


Předsedou MF je pan Dušan Šimko, jednatelkou paní Marie Fischerová a pokladnicí paní Věra Schlittler-Lochmanová. Členové výboru jsou (v abecedním pořadí):


pan Josef Dvořáček

paní Olga Libický

paní Helena Springinsfeld

paní Blanka Vávrová

paní Renata Vendrová

pan Martin Vokál


Masarykův fond je dobročinnou organizací, která každoročně podporuje řadu Čechů a Slováků žijících ve Švýcarsku. Aby MF mohl plnit svůj účel je mimo jiné odkázán na finanční dary. Na jeho konto je možno kdykoliv přispět jakoukoliv částkou.


Konto MF:


Ass. Tchèques et Slovaques en Suisse

4000 Basel

Banque cantonale de Fribourg, 1701 Fribourg

PC 17-49-3


IBAN CH78 0076 8250 1214 2990 6