Názory členů spolku Domov


Ke sjezdu delegátů Svazu Spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku (18. 5. 2019)


Vážení členové DOMOVA,


Rád bych Vám všem poskytl několik informací, ze sjezdu delegátů SSČS ze dne 18. 5. 2019 v Curychu, kterého jsem se zúčastnil spolu s Peterem Petrínem jako delegát.


Po formálních zahajovacích bodech došlo k volbě předsednictva. Potvrzeni byli všichni ti, kteří neodstoupili, za Slováky byla zvolena jako místopředsedkyně paní Schifferle, a zvolen byl i Domovem navržený Georg Vančura, který se zasloužil jako málokdo - loni koordinoval akce k výročím 50 a 100 let.


Přišly dotazy, on přece není v žádném spolku - prohlásil jsem, že jej z důvodu volby náš Spolek kooptoval. S nevolí některých členů předsednictva byl zvolen, ale bohužel volbu z osobních důvodů nakonec nepřijal. Takže předednictvo je v pohodě, žádný nekonformní element v předsednictvu zasedat nebude. Došlo také k debatě a hlasování o návrhu, který jsem podal jménem našeho Spolku: umožnit členství v SSČS krajanům z odlehlých oblastí, kde žádné spolky nejsou. A tou je celá Romandie (mimo Ženevu), Ticcino, Graubünden a další. Z protiřečení vybírám jen některé: "Ať se dají 3 dohromady, sepíší stanovy a pak požádají o přijetí do SSČS". Nebo: "Ať se stanou dálkovým členem jiného spolku..." Přitom v mém návrhu šlo o to, aby se zájemci u SSČS přihlásili, založil by se pro ně virtuální spolek, časem sepsaly i stanovy. Tato argumentace nebyla vyslyšena: "kde je vůle je i řešení..." - to zde neplatilo. Většina delegátů pak dala na dobře míněná vysvětlení (podložená současnými stanovami SSČS) podaná členy předednictva, a návrh byl zamítnut.


Musím zmínit, že na předchozím sjezdu byl zamítnut náš navrh na novelizaci, zeštíhlení stanov SSČS, (návrh měl jednoduchou většinu, do dvoutřetinové chybělo několik málo hlasů). Pro srovnání: naše členstvo (t. č. 148) je 36% členů všech spolků dohromady. Hlasujících delegátů máme podle klíče 4, t. j. 18% z 22  pozvaných delegátů. Měl jsem na jazyku navrhnout změnu klíče k počtu delegátů, ale po zkušenostech viz výše, raději přecházím do pasivity.


Přesto něco pozitivního: Czech-in-Český dům (možná je ten název jinak, je velmi podařená věc, vedou ji mladá děvčata, mají prostory pro školičku, a umí vařit: dal jsem si vepřozelo knedlo i s pivem...)


Zdraví Vás

                                                                                                      Jaro Martinec


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zpět
akce