Referáty z úspěšných akcí spolku Domov


tul1


tul2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Griláda / picknick / setkání krajanů 25. srpna 2019 v Rodersdorfu


Teprve v první polovině srpna zrušily kantony zákazy grilování v okolních lesích a až  21. srpna kanton SO taky tento zákaz zrušil. Grilády jsou už zase povoleny, ale „jen”  na oficiálních místech určených pro grilování obyvatelstva. Vstup do některých částí lesů je ale stále ještě zakázán (Hardwald, Pratteln atd.).


Původně jsme organisovali Griládu jen jako picknick tedy bez ohně, ale vzhledem k aktuálnímu  zrušení zákazů jsme si tedy důkladně zagrilovali. Griláda 2019  v Rodersdorfu byla opravdu vydařené setkání krajanů. Přihlásilo se nás 13, sešlo se nás poněkud méně. Počasí klaplo, sedělo se ve stínu na posedu myslivecké společnosti Rodersdorfu a jejich členu panu B. Ducháči vděčíme za pohostinství.


Obětavou přípravou a prací krajanek byly na stole pak různé buchtičky, koláče (táče), zeleninové a bramborové saláty, kotlety, francouské klobásky, buřty, grilovaná zelenina a pitivo podle chuti. Všem kteří se takto přičinili budiž srdečně poděkováno a všem, kteří se nezůčastnili oznamujeme, že byli „škodní“  (selber tschuld).


Těšíme se na příští setkání a zdravíme zájemce českým Nazdar!


                                                                                                Josef Jorda     josef@jorda.ch


Grilada

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Milí přátelé,


od prohlídky Augusty Rauriky neodradilo horké počasí ani mladé ani seniory. Sešlo se nás 10, přidali se až z Bernu, pan Dvořák vytvořil souvisejicí fotografii.


Z hlavního města Augusta Raurica (též Colonia Augusta Rauricorum), které přetrvalo 396 let (od roku 44 př. Kr. až do roku 350 po Kr.), se bohužel již mnoho památek nedochovalo. Ale v Oberstadt jsme si prohlédli zbytky "szenisches Theater", Amphiteater, Curii, Forum, "Jupitertempel" a jiné. S trochou představivosti jsme se dovědeli, jakým způsobem žili před 1623 lety Římané v táto části. Obdivuhodné.


Pohodlně jsme se přesunuli do restaurace "Bahnhöfli" v Augustě Raurice, kde jsme si ve stínu pod košatými stromy hezky popovídali, dobře najedli a napili. Až kolem 16. hodiny jsme se rozcházeli a bylo nám dobře.


Děkuji všem, kdo mně pomohli rychle najit slovíčka v čestině, když jsou veškeré podklady v němčine. Budu se těsit někdy na další pokračování v Kaiseraugstu,  nebo v "Römermuseum Augst".


Zdraví všechny Marie Karlová


Raurika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BATA Areal v Möhlinu AG  (oficiální logo firmy je Baťa)  - 24. dubna 2019


V dubnu 2019 navštívila 17 členná skupina Areal bývalé továrny BATA v Möhlinu Kanton Aargau. Účastníci se tak mohli seznámit s původem a historií nejen této továrny na boty ve Švýcarsku, nýbrž i s jejími původními zakladately Tomášem a Janem Baťou z československého města Zlín.


Účastníci měli možnost si vyslechnout nejen historii továrny v Möhlinu, ale i o původu sídla koncernu ve Zlíně, o duchu geniální Baťovy průmyslové strategie ve Zlíně a jejím rozšíření do 80 sídel - továren ve světě. Mimo jiné se seznámili s duchem a geniálním konceptem „Baťovců”, který zněl: „každý Baťovec pracuje v jedné z Baťových továren, bydlí v jednom z přilehlých Baťovských sídlišť a zotavuje se ve volném čase také v přilehlých zařízeních” - [ozdravovnách, pozn. autora] a to vše za velmi výhodných finančních podmínek. Po prohlídce továrního objektu, v jehož prostorách jsou dnes umístěny firmy a byty a po prohlídce přilehlého sídliště s baťovskými byty ve 4-/2-/ a 1-/ bytových domech v Baťa-parku jsme se sešli v Baťa-restauraci na dobrém obědě. Byty v prostorách nejen bývalé továrny nýbrž i domy v sídlišti areálu Baťa jsou dnes veřejně dostupné veřejnosti, tedy pro všechny zájemce v nájmu.


Odpoledne jsme si na pozvání Gemeinde Möhlinu mohli prohlédnout „Baťa-Archiv“ s dochovanými dokumenty, některé v orginálech z té doby, za vydatné podpory správce archivu pana Beyelera z Gemeinde Möhlin.


Obec Möhlin uzavřela v minulosti s městem Zlín přátelské vztahy a obě města budou ve dnech 24. - 26. května 2019 společně oslavovat 1225-leté výročí založení obce Möhlin za účasti nejen zástupců obce Zlína, ale i velké zlínské dechové hudby na akci „Möhlin musiziert und jubiliert”.


                                                                                                Josef Jorda     josef@jorda.ch


Pozn. autora: v češtině je oficiální název firmy "Baťa", v anglosaských krajích "Bata", protože nepoužívají českou diakritiku.


Bata

1894         Založení firmy Baťa v českém Zlíně

1931         Založení firmy Bata Schuh AG in Möhlin Tomášem Baťou. Firma Bata Schuh AG kupuje

                 pozemek o 24 hektarech

1931         vznikají první produkční haly a obytné domy (v analogii s mateřským Zlínem)

1932         Firma Bata Schuh AG spouští v Möhlinu produkci bot

1934         Bata Schuh AG je největším producentem bot na světě, v Möhlinu je 700 pracovních míst

1948         Bata Club Haus (tzv. Wohlfahrtsgebäude) postavil architekt Hannibal Näf

1990         produkce bot byla zastavena, 125 zaměstnanců bylo propuštěno

1998         Baťa končí aktivity v Möhlinu

2005         celý areál je zakoupen firmou Jakob Müller Immobilien AG, Frick

2016         v bývalých halách vzniklo 50 loftů a 8 ateliérů


Obuvní koncern Baťa byl po desetiletí největším zaměstnavatelem regionu a představuje výjimečnou kapitolu ve švýcarských průmyslových dějinách.


Moehlin

Na fotografii z 24. dubna 2019 je třetí zprava 17. června 2019 zesnulý Miloš Rusek

zpět
akce