Referáty z úspěšných akcí spolku Domov


BATA Areal v Möhlinu AG  (oficiální logo firmy je Baťa)  - 24. dubna 2019


V dubnu 2019 navštívila 17 členná skupina Areal bývalé továrny BATA v Möhlinu Kanton Aargau. Účastníci se tak mohli seznámit s původem a historií nejen této továrny na boty ve Švýcarsku, nýbrž i s jejími původními zakladately Tomášem a Janem Baťou z československého města Zlín.


Účastníci měli možnost si vyslechnout nejen historii továrny v Möhlinu, ale i o původu sídla koncernu ve Zlíně, o duchu geniální Baťovy průmyslové strategie ve Zlíně a jejím rozšíření do 80 sídel - továren ve světě. Mimo jiné se seznámili s duchem a geniálním konceptem „Baťovců”, který zněl: „každý Baťovec pracuje v jedné z Baťových továren, bydlí v jednom z přilehlých Baťovských sídlišť a zotavuje se ve volném čase také v přilehlých zařízeních” - [ozdravovnách, pozn. autora] a to vše za velmi výhodných finančních podmínek. Po prohlídce továrního objektu, v jehož prostorách jsou dnes umístěny firmy a byty a po prohlídce přilehlého sídliště s baťovskými byty ve 4-/2-/ a 1-/ bytových domech v Baťa-parku jsme se sešli v Baťa-restauraci na dobrém obědě. Byty v prostorách nejen bývalé továrny nýbrž i domy v sídlišti areálu Baťa jsou dnes veřejně dostupné veřejnosti, tedy pro všechny zájemce v nájmu.


Odpoledne jsme si na pozvání Gemeinde Möhlinu mohli prohlédnout „Baťa-Archiv“ s dochovanými dokumenty, některé v orginálech z té doby, za vydatné podpory správce archivu pana Beyelera z Gemeinde Möhlin.


Obec Möhlin uzavřela v minulosti s městem Zlín přátelské vztahy a obě města budou ve dnech 24. - 26. května 2019 společně oslavovat 1225-leté výročí založení obce Möhlin za účasti nejen zástupců obce Zlína, ale i velké zlínské dechové hudby na akci „Möhlin musiziert und jubiliert”.


                                                                                                Josef Jorda     josef@jorda.ch


Pozn. autora: v češtině je oficiální název firmy "Baťa", v anglosaských krajích "Bata", protože nepoužívají českou diakritiku.


Bata

1894         Založení firmy Baťa v českém Zlíně

1931         Založení firmy Bata Schuh AG in Möhlin Tomášem Baťou. Firma Bata Schuh AG kupuje

                 pozemek o 24 hektarech

1931         vznikají první produkční haly a obytné domy (v analogii s mateřským Zlínem)

1932         Firma Bata Schuh AG spouští v Möhlinu produkci bot

1934         Bata Schuh AG je největším producentem bot na světě, v Möhlinu je 700 pracovních míst

1948         Bata Club Haus (tzv. Wohlfahrtsgebäude) postavil architekt Hannibal Näf

1990         produkce bot byla zastavena, 125 zaměstnanců bylo propuštěno

1998         Baťa končí aktivity v Möhlinu

2005         celý areál je zakoupen firmou Jakob Müller Immobilien AG, Frick

2016         v bývalých halách vzniklo 50 loftů a 8 ateliérů


Obuvní koncern Baťa byl po desetiletí největším zaměstnavatelem regionu a představuje výjimečnou kapitolu ve švýcarských průmyslových dějinách.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zpět
akce