Společnost pro vědy a umění

c/o PD Dr. Dušan Šimko

Kapellenstr. 5

CH-4052 Basel


E-Mail:  dusan.simko@unibas.ch

Československá společnost pro vědy a umění (SVU)

je kulturní, nestrannou a neziskovou organizací, podporující svobodné bádání, hledání pravdy, svobodnou výměnu názorů a idejí. Sdružuje vědce, umělce a kulturně zainteresované lidi českého a slovenského původu v celém světě.


Společnost pro vědy a umění byla založena ve Spojených státech v roce 1958. Jejím prvním předsedou byl světoznámý matematik prof. Václav Hlavatý, místopředsedy prof. Vratislav Bušek a dirigent Rafael Kubelík. Časem se utvořily místní skupiny v různých oblastech světa. Dnes sdružuje Společnost přes dva tisíce českých a slovenských vědců, umělců a kulturních pracovníků. Od počátku vydávala Společnost informační bulletin Zprávy SVU a až do roku 1991 kulturně-politický čtvrtletník Proměny, řízený po řadu let z redakce v Basileji, který přinášel studie a úvahy autorů ze svobodného světa i práce domácích umělců a vědců, kterým bylo v komunistické diktatuře zakázáno publikovat.

Švýcarská skupina SVU

Ve Švýcarsku došlo nejdříve v roce 1970 k informativnímu setkání v Horgen na Curyšském jezeře, kde byl utvořen přípravný výbor, v němž pracovali zejména Oldřich Černý, Vladimír Kabeš a Zorka Černá. Z jejich podnětu došlo v roce 1972 v Bernu k ustavující schůzi, na níž byl zvolen předsedou švýcarské skupiny Přemysl Pitter, místopředsedou Mojmír Vaněk a sekretářkou Zorka Černá.


Společnost organizovala řadu přednášek, výstav, diskusí o dílech domácích disidentů, koncertů a konferencí. V roce 1976 uspořádala v Interlaken Evropskou konferenci na téma „O smyslu českých a slovenských dějin”, na kterou se sjeli účastníci nejen ze Švýcarska, ale i z USA, Kanady, Anglie a téměř ze všech zemí svobodného evropského kontinentu. Tyto Evropské konference SVU se pak konaly v odstupu několika let v Interlaken, Thunu a Bernu i v následujících letech. Byly věnovány tématům, která se nemohla ventilovat v komunisty sevřeném Československu, např.: „Humanitní odkaz T. G. Masaryka”, „My v Evropě - Evropa v nás”, „Kultura a násilí ” a podobně. V Ženevě byla uspořádána řada koncertů a symposium „Culture et liberté ” (1978). Obsahy těchto konferencí byly publikovány v čtvrtletníku SVU Proměny. Z Masarykovské konference vznikl také anglický sborník T. G. Masaryk in Perspective (1981).


Po smrti Přemysla Pittra se stal předsedou švýcarské skupiny prof. Mojmír Vaněk ze Ženevy, po něm Karel Hrubý z Basileje, dnes je předsedou docent Dušan Šimko rovněž z Basileje. Sekretářkami švýcarské skupiny byly Zorka Černá, Eliška Bosley a Olga Komersová.


Po demokratické revoluci v Československu se činnost švýcarské SVU zaměřila na seznamování s kulturním děním v České a Slovenské republice. Pořádá přednášky vědců a umělců z ČR a SR, organizuje promítání českých a slovenských filmů a přispívá k udržování kulturního života mezi zdejšími krajany.

                                                                                                                                                                         Dr. Karel Hrubý, 21. 3. 2019