Valná hromada 2010

Zápis z Valné hromady Československého spolku Domov, 15. dubna 2010

1/        Předseda spolku Z. Vávra zahájil schůzi. Pozdravil přítomné a věnoval vzpomínku zemřelým členům. Konstatoval, že členů ubývá, ve srovnání s obdobím před dvěma roky, máme o 11 členů méně.

2/        Z. Vávra přednesl zprávu o činnosti spolku za minulé období /viz příloha 1/.

3/        A. Hueppi podal finanční zprávu /viz příloha 2/.

4/        J. Pavel podal revizní zprávu, ve které konstatoval, že finanční zpráva je v pořádku a že účty jsou vzorně vedeny.

5/        Redaktor Bulletinu J. Zadrobílek podal zprávu o vydávání Bulletinu /viz příloha 3/. Jeho práce byla odměněna potleskem.

6/        Odstupujícímu výboru bylo uděleno absolutorium jednomyslně.

7/        Z. Vávra informoval o plánovaných akcích v příštím období, budou vždy včas oznámeny v Bulletinu. Nejdůležitější akcí bude důstojná oslava 100-letého výročí založení našeho spolku v příštím roce. Příprava oslavy tohoto významného jubilea byla podrobně diskutována ve výboru spolku. Výsledkem je příprava 3 oslavných událostí: 7. 4. 2011 se bude konat slavnostní koncert, který provede známé Guarneri Trio. Na programu bude hudba. B. Smetany, A. Dvořáka a B. Martinů. Budou pozváni zástupci švýc. vlády a českého a slovenského velvyslanectví. V dalším týdnu budou uspořádány veřejné přednášky na téma "Koncil v Basileji a Basilejská kompaktáta" třetí oslavnou akcí bude cimbálový koncert 20. 8. 2011 Pokud jde o další akce, počítá se s několika přednáškami, např. na téma "Dějiny Slovenska za posledních 150 let" nebo "Dějiny česko-slovenských vztahů".

8/        Před volbou nového předsedy a nového výboru si vzal slovo Z. Vávra, shrnul svou 14-letou činnost ve spolku ve funkci předsedy a zmínil se o některých dobrých výsledcích naší činnosti; za úspěch je možno považovat bohatou nabídku kulturního programu našim členům, dále byly přepracovány a zmodernizovány stanovy spolku, dosáhli jsme finanční stability, jejímž důsledkem mimo jiné bylo, že nebylo třeba zvýšit členské příspěvky. Vyslovil politování, že se nám nepodařilo získat zájem 2. a 3. generace o naši činnost. Poděkoval všem členům výboru za spolupráci a popřál jim hodně úspěchů v další činnosti. J. Zadrobílek poděkoval jménem všech přítomných Z. Vávrovi za jeho dlouholetou velmi aktivní a velmi angažovanou činnost v našem spolku, což všichni potvrdili dlouhotrvajícím potleskem.

9/        Bylo přistoupeno k volbě nového předsedy a nového výboru. J. Rehák představil kandidáta na funkci nového předsedy výboru, J. Hanzala a podal stručný přehled o jeho dosavadní činnosti. J. Hanzal byl zvolen jednomyslně. Volba výboru proběhla en bloc, všichni členové byli zvoleni rovněž jednomyslně.

10/    Po svém zvolení J. Hanzal poděkoval za vyslovenou důvěru a zdůraznil, že se na práci ve výboru velmi těší.

11/    V diskusi vystoupil M. Rusek s návrhem, aby zpráva o činnosti spolku v minulém období, kterou podal odstupující předseda Z. Vávra, byla uveřejněna ve Zpravodaji, protože příkladně dokumentuje aktivní a bohatou činnst našeho spolku. Návrh byl přijat. J. Jorda informoval, že v březnu došlo k setkání nově příchozích občanů České a Slovenské republiky do Basileje.Jedná se většinou o pracovníky, kteří byli angažováni různými švýcarskými firmami /Novartis a jiné/. Dále byla podána informace, že restaurace "Zur Wanderruh" na Dornacherstrasse v Basileji vaří českou kuchyni, typ pro nové kontakty a setkání. V závěru vystoupil nejstarší člen výboru J. Mašek /ve šýcarsku od r. 1948/ a obrátil se na všechny přítomné s výzvou, aby podle známého hesla "věrni zůstaneme" zůstali i nadále věrni naší řeči, naší vlasti, našemu domovu. Tato výzva byla přijata vřelým potleskem.

12/    Po zakončení jednání valné hromady byl promítnut úspěšný český film: Světáci.

Zapsala: J. Kohlerová