Valná hromada 2010


Zápis z Valné hromady Československého spolku Domov, 15. dubna 2010


1/        Předseda spolku Z. Vávra zahájil schůzi. Pozdravil přítomné a věnoval vzpomínku zemřelým členům. Konstatoval, že

členů ubývá, ve srovnání s obdobím před dvěma roky, máme o 11 členů méně.


2/        Z. Vávra přednesl zprávu o činnosti spolku za minulé období /viz příloha 1/.


3/        A. Hüppi podal finanční zprávu /viz příloha 2/.


4/        J. Pavel podal revizní zprávu, ve které konstatoval, že finanční zpráva je v pořádku a že účty jsou vzorně vedeny.


5/        Redaktor Bulletinu J. Zadrobílek podal zprávu o vydávání Bulletinu /viz příloha 3/. Jeho práce byla odměněna potleskem.


6/        Odstupujícímu výboru bylo uděleno absolutorium jednomyslně.


7/        Z. Vávra informoval o plánovaných akcích v příštím období, budou vždy včas oznámeny v Bulletinu. Nejdůležitější akcí

bude důstojná oslava 100-letého výročí založení našeho spolku v příštím roce. Příprava oslavy tohoto významného jubilea byla podrobně diskutována ve výboru spolku. Výsledkem je příprava 3 oslavných událostí: 7. 4. 2011 se bude konat slavnostní koncert, který provede známé Guarneri Trio. Na programu bude hudba. B. Smetany, A. Dvořáka a B. Martinů. Budou pozváni zástupci švýc. vlády a českého a slovenského velvyslanectví. V dalším týdnu budou uspořádány veřejné přednášky na téma "Koncil v Basileji a Basilejská kompaktáta" třetí oslavnou akcí bude cimbálový koncert 20. 8. 2011 Pokud jde o další akce, počítá

se s několika přednáškami, např. na téma "Dějiny Slovenska za posledních 150 let" nebo "Dějiny česko-slovenských vztahů".


8/        Před volbou nového předsedy a nového výboru si vzal slovo Z. Vávra, shrnul svou 14-letou činnost ve spolku ve funkci předsedy a zmínil se o některých dobrých výsledcích naší činnosti; za úspěch je možno považovat bohatou nabídku kulturního programu našim členům, dále byly přepracovány a zmodernizovány stanovy spolku, dosáhli jsme finanční stability, jejímž důsledkem mimo jiné bylo, že nebylo třeba zvýšit členské příspěvky. Vyslovil politování, že se nám nepodařilo získat zájem

2. a 3. generace o naši činnost. Poděkoval všem členům výboru za spolupráci a popřál jim hodně úspěchů v další činnosti.

J. Zadrobílek poděkoval jménem všech přítomných Z. Vávrovi za jeho dlouholetou velmi aktivní a velmi angažovanou činnost

v našem spolku, což všichni potvrdili dlouhotrvajícím potleskem.


9/        Bylo přistoupeno k volbě nového předsedy a nového výboru. J. Rehák představil kandidáta na funkci nového předsedy výboru, J. Hanzala, a podal stručný přehled o jeho dosavadní činnosti. J. Hanzal byl zvolen jednomyslně. Volba výboru proběhla

en bloc, všichni členové byli zvoleni rovněž jednomyslně.


10/    Po svém zvolení J. Hanzal poděkoval za vyslovenou důvěru a zdůraznil, že se na práci ve výboru velmi těší.


11/    V diskusi vystoupil M. Rusek s návrhem, aby zpráva o činnosti spolku v minulém období, kterou podal odstupující

předseda Z. Vávra, byla uveřejněna ve Zpravodaji, protože příkladně dokumentuje aktivní a bohatou činnst našeho spolku.

Návrh byl přijat. J. Jorda informoval, že v březnu došlo k setkání nově příchozích občanů České a Slovenské republiky do Basileje. Jedná se většinou o pracovníky, kteří byli angažováni různými švýcarskými firmami /Novartis a jiné/. Dále byla podána informace, že restaurace "Zur Wanderruh" na Dornacherstrasse v Basileji vaří českou kuchyni, tip pro nové kontakty a setkání. V závěru vystoupil nejstarší člen výboru J. Mašek /ve šýcarsku od r. 1948/ a obrátil se na všechny přítomné s výzvou, aby podle známého hesla "věrni zůstaneme" zůstali i nadále věrni naší řeči, naší vlasti, našemu domovu. Tato výzva byla přijata vřelým potleskem.


12/    Po zakončení jednání valné hromady byl promítnut úspěšný český film Světáci.


Zapsala: J. Kohlerová

zpět
Valná hromada 2010
Valná hromada 2012
Valná hromada 2014
Valná hromada 2016
Valná hromada 2019