Valná hromada 2014


Zápis z členské schůze / Valné hromady Československého spolku Domov, konané 8. dubna 2014


Členské schůze se zúčastnilo 25 členů a 1 host /viz. prezenční listina/.


Omluvili se: H. Hanzalová, V. Martincová, T. Nuc, J. Rehák, Z. Urbanová, Z. a B. Vávrovi, J. Janda


1/        Předseda spolku J. Hanzal přivítal přítomné, věnoval vzpomínku zemřelým členům a přednesl zprávu o činnosti spolku za minulé období /viz. příloha 1/. Oznámil rovněž, že od letošního roku bude zahájeno vyučování slovenského jazyka pro předškolní děti. Členové odměnili zprávu potleskem.


2/        Pokladník A. Hüppi přednesl pokladní zprávu /viz. příloha 2/.


3/        Revizorka D. Štěpánková přečetla revizní zprávu /viz. příloha 3/, ve které konstatovala naprosto vzorné a velmi přehledné vedení účtů.


4/        V. Vlasatý přednesl zprávu redaktorů Bulletinu - J. Hanzal, Z. Vávra, V. Vlasatý /viz. příloha 4/. Bulletin odebírá kromě členů spolku ještě 113 abonentů. S jeho obsahem jsou čtenáři spokojeni, a proto zprávu odměnili potleskem. V této souvislosti poukázal J. Hanzal na to, že by dosavadní redaktoři přivítali zájemce, který by jim v jejich práci pomohl nebo by některého z nich vystřídal.


5/        Předseda J. Hanzal vyzval D. Šimka, aby se ujal dalšího bodu jednání, hlasování o udělení/neudělení absolutoria odstupujícímu výboru. Absolutorium bylo výboru jednohlasně uděleno.


6/        Volební komise řídila volbu předsedy, výboru a revizorů. Členové výboru, jeho předseda a revizoři byli jednomyslně zvoleni pro příští období ve funkcích tak, jak byli navrženi na kandidátce. Předsedou byl zvolen jednomyslně opět J. Hanzal, en bloc byli zvoleni členové výboru /A. Hüppi, J. Jorda, J. Kohler, J. Mašek, J. Martinec, P. Petrín, Z. Vávra, V. Vlasatý/ a revizoři /Jiří Pavel,

Dana Štěpánková/.


7/        J. Hanzal informoval o akcích připravovaných pro příští období. Ke všem bodům jednání proběhla diskuze:


       -  M. Hüppi navrhla, aby na naší webové stránce byly pořady se slovenskými tématy uváděny ve slovenském jazyce.

Dále navrhla promítnutí filmu Země zpívá, vřele jej doporučuje.


       -  M. Rusek připomenul, že dříve jsme od českého státu nedostávali žádný finanční příspěvek, teď ano, ale nevíme, zda to

bude v budoucnosti pokračovat. Proto navrhuje, abychom z těchto příspěvků vytvořili finanční rezervu. J. Hanzal ujišťuje,

že s těmito příspěvky hospodaříme velmi uvážlivě a připomněl, že v roce 2013 jsme dostali od českého státu příspěvek ve

výši CHF 2'500.-, pro rok 2014 CHF 3'500.-.


Po skončení diskuze ukončil J. Hanzal členskou schůzi a poděkoval všem přítomným za účast. Po přestávce byl promítnut

český film Noc na Karlštejně.


Zapsala: J. KohlerováPříloha:   Zpráva o činnosti za léta 2012-2014

zpět
Valná hromada 2010
Valná hromada 2012
Valná hromada 2014
Valná hromada 2016
Valná hromada 2019