Historie spolku

Historie spolku

Již v roce 1889 vznikl Basileji první Českoslovanský spolek, o kterém však mnoho nevíme. Roku 1895 zanikl, protože se členové vystěhovali ze Švýcarska.

(Pokračování textu…)